Фроляк Мирослава Петрівна

Посада: доцент кафедри французької та іспанської філологій

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Myroslava.Froliak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Когнітивна лінгвістика, медіалінгвістика, комунікативна лінгвістика, міжкультурна комунікація, аксіологія

Концептуалізація простору в сучасній французькій мові, концепт обмеження, концептуалізація реальної події у французькому та українському медіадискурсі, особистість у медіадискурсі, мова французького медіадискурсу.

Курси

Публікації

Вибрані публікації:

Фроляк Л.Д., Фроляк М.П. Структура та типологія оцінки медійної події «російсько-українська війна 2022-2023 років» у французькому теледискурсу, [в:] Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – Вип. 1 (33). – 2023. С. 120-125 (фахове видання). Index Coperni-cus. ICI Journals Master List 2021. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2659.2023.33.20.

Фроляк М. Рецепція та засоби стереотипізації явищ японської культури у французькому документальному теледискурсі: на матеріалі фільму «Les grands duels du sport. Sumo», [в:] Науково-виробничий журнал « Держава та регіони». Серія “Гуманітарні науки”: Збірник наукових праць. – Вип. 2. – Запоріжжя 2017. – С. 72-76. Index Copernicus International, Google Scholar. http://humanities.stateandregions.zp.ua

Фроляк М. Зображення ролі жінки в мусульманському суспільстві через призму бачення європейця у французькому теледискурсі (на матеріалі фільму «Duel au Pakistan » із серії « Assassinats politiques », [в:] Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія”: Збірник наукових праць. – Вип.  17. – Т. 2. – Одеса 2015. – С. 100-103. (фахове видання). Google Scholar. http://vestnik-philology.mgu. od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=70

Фроляк М. Традиційне» та «нове» в зображенні мусульманського світу як «чужого» у французькому документальному теледискурсі (на матеріалі фільму «Duel au Pakistan» із серії «Assassinats politiques», [в:] Науковий вісник Міжнародного гуманітар-ного університету. Серія “Філологія”: Збірник наукових праць. – Вип. 15. – Т. 2. – Одеса 2015, С. 167-170. Google Scholar. http://vestnik-philology.mgu. od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=66

Фроляк М. Українська мова як засіб стереотипізації образу «чужого» у фільмі Дені Буна Supercondriaque, [в:] Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych OL PAN. – T.X. – Lublin 2015. – S. 75-81.  https://czasopisma. kul.pl/index.php/teka/issue/archive

Фроляк М. Recenzje – Comptes rendus de lecture. Feliks Czyżewski, “Antroponomia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych. Cz. 1 Słownik nazwisk. – Lublin: Wydawnictwo Polihymnia, 2013., [w] Rocznik slawistyczny. Revue Slavistique. – Wrocław, 2015. – Vol.64. –  s.  167-173.  SEJSH. https:// journals.pan.pl/rslaw/95056#tabs; https://journals.pan.pl/rslaw/95849

Фроляк М. Аксіологічна характеристика особистості у французькому публіцистичному теледискурсу, [в:] Нова філологія.– Вип. 50. –  Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – С. 102 -105.

Фроляк М. Область взаємодії просторових предметів і типи її вираження у французькій мові, [в:] Вісник Львівського національного університету. Серія “Іноземні мови”. – Вип. 19. – Львів, 2012. – С. 167-173.

Біографія

У 2001 році закінчила романо-германський факультет Донецького національного університету. З 2001 до 2003 року працювала викладачем кафедри французької філології в цьому ж університеті.

Протягом 2003-2006 років навчалася в аспірантурі на кафедрі французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію “Концептуалізація простору у французькій мові” (керівник – проф. Помірко Р.С.).

З 2006 року до 2010 року працювала на посаді асистента кафедри французької філології.

З 2010 року на посадi доцентa кафедри французької філології. У 2013 році одержала вчене звання доцента кафедри французької філології.

З 2013 року – доцент кафедри французької філології Львівського національного університету.

Різне

Переклади:

Жак Дерріда, Дарувати час, Вид-во «Літопис», Львів 2004. Франко-український переклад твору Jacques Derrida “Donner le temps”.

Переклад частини тексту зі старофранцузької на українську книжки Umberto Eco “The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts” (1979). Пеоеклад Марини Гірняк. Вид-во «Літопис», Львів, 2004.

Переклад інформаційно-новинних текстів каналу 24 France на замовлення Українського телебачення

Переклад художніх, документальних та науково-популярних фільмів з французької та українську на замовлення Українського телебачення

Переклад телевізійного серіалу «Я вам покажу» (серіїї 3, 13) з польської мови на українську на замовлення Польського телебачення

 

Методичні матеріали

Фроляк М. Le langage du cinéma et de l’audiovisuel français contempo-rain: Мова сучасного французького теледискурсу, Львів, 2013. – 122с.

Розклад