Мовленнєві стратегії гумору

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Іна-51М, Іна-52М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Іна-51М
Іна-52М

Опис курсу

Метою курсу є вдосконалення набутих студентами знань з теорії та практики мови та мовлення, подальший розвиток чуття мови у студентів, їхніх аналітичних здібностей та творчих лінгвістичних умінь.

Серед завдань курсу головними є окреслення основних соціокультурних, психологічних та лінгвістичних засад гумору, ознайомлення з традиційними та сучасними теоріями гумору, засобами та механізмами реалізації категорії комічного у різножанрових гумористичних текстах. Це досягається як під час викладу теоретичного матеріалу (лекції та самостійне опрацювання матеріалу), так і шляхом аналізу практичного матеріалу студентами під час підготовки до заліку.

 

Результати навчання:

  • знати:

основні поняття про основні теорії гумору та природу вербального гумору. Лінгвостилістичні засоби та прийоми створення гумористичного ефекту

 

Випускники повинні виявити вміння:

  • Розуміти тексти із вираженою гумористичною модальністю та розкривати імпліцитну інформацію, що міститься в них.
  • Застосовувати набуті теоретичні знання, формально-понятійний апарат під час аналізу різнорівневих стилістичних ресурсів мови у гумористичному дискурсі.
  • Ідентифікувати, розуміти та інтерпретувати лінгвопрагматичні та лінгвостилістичні засоби реалізації гумору у різноманітних за функціональним типом/жанром текстах.