Німецька мова за професійним спрямуванням (для підготовки магістрів факультету прикладної математики та інформатики)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
91Немає
102Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Жовнірук З. Л.
1016доцент Жовнірук З. Л.

Опис курсу

Мета курсу полягає в формуванні навичок спілкування за професійною тематикою, необхідних студентові магістратури для здійснення завдань професійного змісту з використанням засобів іноземної мови. Курс враховує сучасні тенденції у вивченні та викладанні іноземних мов і базується на принципах інтернаціоналізму та полілінгвізму. В умовах міжнародної орієнтації на мобільність у єдиному Європейському просторі він підтримує концепцію європейського громадянства, створюючи магістрам надійний фундамент для навчання і відкриваючи перед ними міжнародні професійні можливості. Полілінгвістичний підхід підкреслює те, що індивідуальний мовний досвід розширюється від рідної мови до мов інших народів.

Курс спрямований на формування у студентів іншомовної комунікативної компетентності як важливого компонента комунікативної культури, що є невід’ємною складовою навчання студентів вищих навчальних закладів, які готуються до життя в умовах ринкової економіки, діалогу культур і народів, міжнаціонального спілкування. За таких умов вимоги до підготовки магістра потребують від нього перш за все бути плідним учасником міжкультурної комунікації і мати необхідні навички та вміння професійного, ділового та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, бути спроможними оволодіти новітньою фаховою інформацією через іншомовні джерела.

Курс охоплює такі теми: «Комп’ютери в сучасному світі», «Архітектура апаратного забезпечення», «Архітектура програмного забезпечення», «Інтернет», «Інтернет-протокол», «Ділова комунікація у сфері ІТ».

Рекомендована література

  1. Жовнірук З. Німецька мова для студентів математичних спеціальностей: навч. посібник / Жовнірук З. Ратич М., Тимчишин Л. – Львів :  ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 218 с.
  2. Жовнірук З. Збірник фахових текстів з німецької мови для студентів математичних факультетів університету: навч. посібник / Жовнірук З. Л. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 190 c.
  3. Einführung in die Informatik. Oldenbourg. 2012.
  4. Andrew S. Tannenbaum, James Goodman: Computerarchitektur. München 2001.
  5. Der erste Personalcomputer.
  6. Rechnerarchitektur.
  7. Systemarchitektur.