Нормативна граматика (базові навички)

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Лук’яненко С. Ф.Іна11, Іна12, Іна13, Іна14, Іна15, Іна16

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Іна11Лук’яненко С. Ф.
Іна12Лук’яненко С. Ф.
Іна13Лук’яненко С. Ф.
Іна14Лук’яненко С. Ф.
Іна15Лук’яненко С. Ф.
Іна16Лук’яненко С. Ф.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є розвиток основних граматичних вмінь і навичок студентів, які є передумовою адекватного використання іноземної мови в усному і писемному мовленні; розвиток практичного вміння використовувати широкий спектр лексико-граматичних засобів мови для успішного спілкування іноземною; навчання студентів співвідносити граматичні закономірності рідної і іноземної мови для використання цих навичок при виконанні перекладних вправ у двох напрямках: з української мови на англійську і навпаки; сприяння розвитку професійних навичок вживання граматичних структур англійської мови в усному спілкуванні; збагачення загального лінгвістичного досвіду студентів для подальшого вдосконалення ними своїх лексико-граматичних вмінь і навичок.

Результати навчання:

  • знати:
  • граматичні правила для усного мовлення та письмового викладу інформаціі;
  • граматичні та семантичні засоби зв’язку тексту як єдиного цілого;
  • особливості перекладу граматичних конструкцій;
  • вміти:
  • впізнавати, розрізняти та перекладати різноманітні граматичні конструкціі;
  • розуміти монологічні повідомлення з застосуванням певних граматичних конструкцій;
  • застосовувати граматичні конструкціі в діалогічному мовленні;

реалізувати комунікативні наміри з певними граматичними конструкціями на письмі.

Рекомендована література

Thomson A.J., Martinet A.V. A Practical English Grammar; Oxford university press, 2003.

Swan M. Practical English Usage; Oxford university press, 2014.

Mann M., Taylore-Knowles S. Destination B2; Macmillan, 2013

Alexander L.G. English Grammar Practice, Longman, 2003.

Vince M. English Grammar in Context; Macmillan, 2008.

Силабус:

Завантажити силабус