Нормативна граматика (морфологічна семантика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Лемещук Л. В.Іна11, Іна12, Іна13, Іна14, Іна15, Іна16

Опис курсу

Дисципліна «Нормативна граматика (морфологічна семантика) є вибірковою дисципліною зі спеціальності Філологія для освітньої програми бакалавра, яка викладається у 2 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

____________________________. .

Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів з основними продуктивними способами словотворення та функціонування морфем, їхні  класифікації  та способи застосування, а також  розвинути навички практичного застосування потенціалу формотворчих засобів мови для успішного спілкування іноземною мовою.
Метою вивчення вибіркової дисципліни ««Нормативна граматика (морфологічна семантика) є розвиток розуміння  морфологічних одиниць мови та закономірностей їх функціонування ; розвиток основних словотворчих вмінь та навичок студентів з метою адекватного використання іноземної мови в усному та писемному мовленні

 

Ціль – розвинути практичні навички студента розуміти семантичний аспект морфологічних одиниць,  механізми словотвору, конверсії, скорочень для реалізації комунікативних намірів в усному мовленні та на письмі.

 

 

Рекомендована література

 1. Alexander L.G. Longman English Grammar Practice (Intermediate level) 2003
 2. Michael Vince Macmillan English Grammar in Context (advanced) 2008
 3. Michael Vince Advanced Language Practice, Macmillan Heineman, 1994
 4. Hewings Martin Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, 2001
 5. McCarthy, & M. O’Dell, ( 1996) English Vocabulary in Use. Upper – Intermediate. Cambridge University Press.
 6. McCarthy, & M. O’Dell, F. Test your English Vocabulary in Use Cambridge University Press, 2001.
 7. Prodromou, L. Grammar and Vocabulary For First Certificate.

Longman, 2001.

 1. Redman , S. & Gairns, R. Test Your English Vocabulary in

Use. Pre-intermediate & Intermediate. Cambridge University Press,

2003

 1. Thomas, B.J. Intermediate Vocabulary. Longman, 2002.
 2. Thomas, B.J. Advanced Vocabulary & Idiom. Longman, 2001
 3. Mark Foley, Diana Hall My grammar Lab, Pearson, 2012
 4. Mark Foley, Diana Hall Advanced Learner’s Grammar, Pearson, 2006
 5. Thomson A.J. Martinet A.V. A practical English Grammar, Oxford University Press, 2004

Силабус:

Завантажити силабус