Орфографія сучасної іспанської мови

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Кітебер Гарсія СараІні11

Опис курсу

Мета курсу: ознайомити студентів з основними нормами використання орфографії та особливостями аналізу тексту, подати принципи графічної корекції, акцентуації, пунктуації, синтаксичної згуртованості у письмових текстах, розвинути практичні навички вирішення орфографічних складностей, викликаних запозиченнями, антропонімами, топонімами, скороченнями, числовими виразами.
У результаті вивчення студенти повинні
знати: структуру орфографії та її місце в системі наук, основні методи орфографічних досліджень, терміни лінгвістики і орфографії в межах навчальної дисципліни, функції орфографії, структуру орфографії.
уміти: орієнтуватися в системі орфографії, на практиці застосовувати необхідний запас теоретичних знань, умінь та навичок з фонетики, графіки, лексики, морфології, словотвору та синтаксису. Розвинути міцнк орфографічну грамотність.

Рекомендована література

  1. Ortografia de la lengua española. Real Academia Española. – Madrid: 2010.
  2. Larousse Comunicación. Ortografía de la lengua española. Larousse Editorial: 2010.
  3. Правила орфографії іспанської мови. Навчальний посібник. Друге видання. Троць С.Д., Цимбалістий І.Ю.- Тернопіль: 2010.

Інформаційні ресурси

  1. Real Academia Española. – Madrid: 1999.
  2. https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
  3. https://hispanismo.cervantes.es/materias-de-especializacion/ortografia

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус