Педагогічна (асистентська) практика

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Залік

Опис курсу

Проходження практики забезпечує знання основних законодавчих документів, що стосуються системи освіти; прав і обов’язків суб’єктів навчального процесу (викладачів, студентів); концептуальних основ педагогічної діяльності.

Результати навчання:

  • знати: сутність процесів навчання й виховання, їхні психолого-педагогічні основи; шляхи вдосконалення майстерності викладача й способи самовдосконалення; дидактику навчальної дисципліни; нові технології навчання; методи формування навичок самостійної роботи й розвиток творчих здібностей і логічного мислення студентів; наукові основи курсу, історію й методологію відповідної науки.
  • вміти: виконувати функції викладача; реалізовувати професійні якості на практиці; враховувати в педагогічній діяльності вікові та психологічні особливості студентів; фахово та оптимально використовувати методи, та форми навчання у практичній викладацькій діяльності.