Педагогічна (асистентська) практика

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11180Іна-51М
Іна-52М

Опис курсу

У ході педагогічної (асистентської) практики студенти мають можливість працювати в аудиторіях ЗВО, викладаючи англійську мову та літературу. Форма проведення занять – лекції, практичні, семінарські заняття. Звітність – відкриті заняття та плани конспекти занять. Студенти проводять також психолого-педагогічне дослідження, пропонують власні рекомендації щодо покращення освітнього процесу.

 Результати навчання:

  • знати: методи навчання у вищій школі; вимоги до проведення занять у ЗВО (зміст, структуру, технічне забезпечення, мету, завдання);

психологічні особливості цільової аудиторії;

педагогічні прийоми, які застосовуються залежно від цілей навчання;

навчальні програми ЗВО.

 

  • вміти: застосовувати здобуті професійні знання на практиці та пристосовувати їх залежно від цільової аудиторії;

розробляти навчальні матеріали, готувати плани-конспекти занять, програми курсів тощо;

планувати та проводити навчальні заняття, педагогічне дослідження тощо;

критично оцінювати власні педагогічні навички, здійснювати саморефлексію;

оперувати професійною термінологією;

проявляти лідерські навички.