Переклад ділової кореспонденції

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732Інм41доцент Лесечко Б. В.

Опис курсу

Мета курсу полягає у вивченні основ перекладу ділової кореспонденції, особливостей ділових листів, формуванні знань та навиків перекладу ділової кореспонденції.
Основне завдання курсу – дати перекладачеві ключі до перекладу ділової кореспонденції.

В результаті вивчення даного курсу студент має  знати:

 • визначення письмового перекладу, його структурних відмінностей від інших форм перекладу;
 • основні види ділових листів;
 • принципи побудови, написання та аналізу текстів ділової кореспонденції;
 • визначення письмового перекладу, його структурних відмінностей від інших форм перекладу;
 • структуру та реквізити ділових листів з урахуванням мовностилістичних та жанрово-композиційних особливостей вихідної та цільової культур;
 • загальні вимоги до оформлення перекладених ділових листів.

Вміти:

 • застосовувати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів українською та іноземною мовами;
 • послуговуватися теоретичними положеннями щодо жанрової специфіки текстів для їх застосування у практиці перекладу;
 • розрізняти види ділових листів з притаманними їм особливостями будови та мовного оформлення;
 • володіти найголовнішими методологічними принципами виконання перекладу різних ділових листів;
 • визначити та обрати головні перекладацькі стратегії для побудови граматично коректного та змістовно вірного ділового листа;
 • шукати, обробляти та аналізувати інформацію у словниках, системах машинного перекладу та пошукових базах;
 • адекватно перекладати тексти ділової комунікації та офіційно-ділового стилю з урахуванням мовностилістичних та жанрово-композиційних особливостей вихідної та цільової культур;
 • ефективно використовувати контекст, різні типи словників, інтернет-ресурси.

Рекомендована література

1. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт та ін. — К.: Довіра; УНВУ «Рідна мова», 1997. — С. 303.

2. Duden.Ratgeber Geschäftskorrespondenz. 2. aktualisierte und überarbeitete Auflage. -Dudenverlag Berlin, 2014.- 319 S.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус