Поетикальна школа в українському літературознавстві

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Домбровський М. Б.Інк21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Інк21доцент Домбровський М. Б.

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Курс присвячено українському поетикальному літературознавству XVII-XVIII ст. Українські латиномовні поетики аналізуються в контексті класичної поетикальної традиці: у зіставленні з основними античними і ренесансними поетиками. Показується значення вивчення поетик для розуміння літератрного процесу в Україні ранньомодерної доби, а також роль у становленні пізнішого українського літератрознавства. Окрім теоретичного викладу, студентам пропонується робота з оригінальними текстами античних, ренесансних і українських латиномовних поетик, а також аналіз поетичних текстів через призму давніх поетик.

Очікувані результати навчання:

знати: джерела і передумови виникнення українського поетикального літературознавства, найважливіші поетики, їхню традиційну структуру і зміст, ключові грецькі і латинські терміни поетики.

вміти: висвітлити основні риси поетик, показати традиційні і оригінальні риси українських латиномовних поетик, проаналізувати поетичний твір української літератури ранньомодерної доби через призму поетикальних настанов, читати латиномовні поетики в оригіналі, показати класичної зв’язок поетикальної термінології з термінами сучасного літературознавства.

Рекомендована література

Тексти:

 1. Scaligeri, Iulii Caesaris. Poetices libri septem : ad Sylvium filium. – Lyon. 1561 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k52548v
 2. Paderford, F.M. Select translations from Scaliger’s Poetics. – N.Y., 1905 https://archive.org/details/selecttranslati01scalgoog/page/n3
 3. Scaliger, J. C. Poetices libri septem (lateinisch-deutsch) / ed. Deitz L, Vogt-Spira – Stuttgart: Frommann-Holzboog, 1994–
 4. Pontani, Jacobi. Poeticarum institutionum libri tres. – Ingolstadt, 1594 https://archive.org/details/bub_gb_KPAzUDI9icwC/page/n3
 5. Donati, Alexandri. Ars Poetica Sive Institvtionvm Artis Poeticae Libri Tres. – Кельн, 1631 https://books.google.com.ua/books?id=ujNUAAAAcAAJ&printsec
 6. Прокопович Феофан. Філософські твори в трьох томах. — К., 1979. — Т. 1. — 512 с.; К., 1980. — Т. 2. — 552 с.; К., 1981. — Т. 3. — 524 с. (Риторика: див. т. 1). http://litopys.org.ua/procop/proc1.htm
 7. Прокопович Т. Філсофські праці. Вибране / упор. В. Литвинов. – К., 2012 (оригінал і укр. переклад Поетики, переклад уриків Риторики).
 8. Прокопович Ф. Сочинения / Под редакцией И. П. Еремина. М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1961 (оригінал і рос. переклад Поетики). http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/PROKOPOVICH_Feofan/_Prokopovich_F..html
 9. Довгалевський М. Поетика (Сад поетичний) / пер. В. Маслюка. – К., 1973. http://litopys.org.ua/dovg/dovg.htm
 10. The Cambridge History of Literary Criticism – vol. 3 : Renaissance. – Cambridge, 2008

Опрацювання:

 1. Маслюк В.П. Латиномовні поетики і риторики XVII — першої половини XVIIІ ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. – К., 1983 http://litopys.org.ua/masluk/mas.htm
 2. Сивокінь Г. М. Давні українські поетики. – Харків: вид. Харків.ун-ту, 1960 р. – 107 с.
 3. Іваньо І. В. «Поетика» Митрофана Довгалевського // Довгалевський М. Поетика (Сад поетичний) / пер. В. Маслюка. – К., 1973. http://litopys.org.ua/dovg/dovghtm
 4. Европейская поэтика от античности до эпохи Просвещения. Энциклопедический путеводитель / Под общей ред. Е.А. Цургановой и А.Е. Махова. М.: Intrada, 2010 http://readeralexey.narod.ru/Library/TsuganovaEvropeyskayaPoetikapdf
 5. Трофимук М. Латиномовна література України XV – XIX ст. – Львів, 2014. http://chtyvo.org.ua/authors/Trofymuk_Myroslav/Latynomovna_literatura_Ukrainy_XVXIX_st_zhanry_motyvy_idei/
 6. Наєнко М.К. Історія українського літературознавства. К., 2001. https://library.udpu.edu.ua/library_files/411930.pdf
 7. Наєнко М.К. Історія українського літературознавства і критики. – К, 2010.
 8. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики / ред. М. Ільницький – К., 1998
 9. Чижевський Д. Українське літературне бароко. К., 2003

Інформаційні ресурси

 1. Ізборник: Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації – http://izbornyk.org.ua/
 2. The Latin Library: http://www.thelatinlibrary.com (латинські тексти)
 3. Bibliotheca Augustana: http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html (тексти)
 4. IntraText Digital Library: http://www.intratext.com/Catalogo/ (тексти + конкорданції)
 5. Perseus Project: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman (тексти, інші матеріали)
 6. Bibliographia Latina selecta: http://mvdpoel.ruhosting.nl/bibliografie/indexgeneralis.htm

Матеріали

Поетикальна школа в українському літературознавстві (силабус)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму