Практика перекладу з першої іноземної мови (англо-український переклад, магістри)

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит
106Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948Інп51ММолчко О. О.
Інп51Мдоцент Кам'янець А. Б.
Інп51М
1048Інп51ММолчко О. О.
Інп51Мдоцент Кам'янець А. Б.
Інп51М

Опис курсу

Мета курсу полягає у підготовці перекладачів широкого профілю, які володіють усіма навичками, необхідними для здійснення письмового та усного (послідовного та синхронного) перекладу. Курс передбачає практичні заняття, спрямовані на формування та удосконалення перекладацької компетенції студентів. Види роботи на заняттях включають переклад з листка, послідовний переклад, нашіптування, синхронний переклад, письмовий переклад. Курс передбачає роботу із політичним, економічним, суспільним дискурсами та окремими зразками вузькоспеціалізованого дискурсу. Особливий наголос робиться на свідомому застосуванні доречних стратегій для подолання перекладацьких труднощів.

Результати навчання:

  • знати: методологічні засади перекладу різножанрових текстів, зокрема, особливостей суспільно-політичного, зовнішньополітичного, юридичного, економічного, екологічного, культурологічного дискурсу, основної термінології, двомовних відповідників формул ввічливості та найпоширеніших сталих словосполучень, стандартних формул перекладу різних граматичних конструкцій, двомовних відповідників найпоширеніших абревіатур, а також географічних назв і валют.
  • вміти: здійснювати доперекладацький аналіз тексту для визначення загальної стратегії перекладу, залежно від мети перекладу, типу оригіналу та характеру отримувача перекладного тексту; здійснювати усний послідовний переклад з використанням спеціальної системи універсального перекладацького скоропису; здійснювати усний синхронний переклад на рідну мову з використанням спеціального технічного обладнання; професійно використовувати словники, довідники, бази даних та інші джерела додаткової інформації.