Правнича іноземна мова (французька), 1 магістри, юридичний факультет (заочне навчання)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
91Немає
102.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
96Кузик Наталя Юріївна

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб ознайомити студентів із найбільш комунікативними стратегіями усної та письмової комунікації у міжнародному праві. Практичні завдання, які входять до програми курсу, формують у студентів вміння правильно будувати аргументацію, судову промову, висловлювати пропозицію, згоду, відмову, подавати скаргу, укладати петицію, консультувати клієнта, вести переговори тощо . Ці комунікативні вміння є невід’ємними для складання усної та письмової частини міжнародного іспиту зі знання французької мови DELF рівня В2-С1. Мовна складова курсу зосереджена на найбільш поширених і необхідних для французької мови права формах і кліше: пасивна форма дієслів, умовний спосіб, номінальне речення, безособові конструкції для вираження згоди, незгоди, підтримки, емоцій, логічні конектори тощо. Лексичне наповнення будується навколо базових понять та термінології міжнародного права.

Рекомендована література

Основна література:
• Писаревська О. Stratégies pour la communication orale et écrite en Droit international : навчальний посібник. Тернопіль, «Вектор». 2021. 120 с.
• Penfornis J.-L. Le français du droit. – P.: CLE International, 1999. – 126 p.
• Soignet M., Riehl L., Amiot M.-H. Objectif Diplomatie 2. Le français des relations européennes et internationales. Livre de l’élève. – P.: Hachette, 2010. – 192 p.
• Soignet M. Le Français juriqdique. – P.: Hachette, 2003. – 127 p.

Інтернет-джерела:
• Centre d’analyse stratégique : https://www.strategie.gouv.fr/
• Conseil de l’Europe : https://www.coe.int/fr/web/portal/home
• Cours des comptes européenne : https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/ecadefault.aspx
• Cours de justice de l’Union Européenne : https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/
• Cours européenne des droits de l’Homme : https://www.echr.coe.int/
• Cours internationale de justice de La Haie : https://www.icj-cij.org/fr
• Cours pénale internationale : https://www.icc-cpi.int/
• Cyberlex : https://www.cyberlex.org/
• Cyber Tribunal : http://www.cybertribunal.org/
• Dalloz : https://www.dalloz.fr/
• Droit et institutions de l’Union Européenne : https://www.europarl.europa.eu/portal/fr
• Fond monétaire international : https://www.imf.org/fr/Home
• Jurisguide : https://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/legislation-en-ligne-panorama/
• Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/

Силабус:

Завантажити силабус