Проблемні питання семантики

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Іна-51М, Іна-52М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Іна-51М
Іна-52М

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Проблемні питання семантики» має на меті ознайомити студентів з різними лінгвістичними теоріями про мовне значення зі зверненням до джерел філософії, логіки й синтаксису для розуміння їх природи,  та розвинути здатність застосовувати отримані знання для здійснення семантичного аналізу на основі самостійно зібраних мовних даних, зокрема застосовуючи методи формальної семантики.

 

 

Результати навчання:

  • знати:

– основні семантичні теорії (традиційна, структурна, формальна семантика)

– типи семантичних зв’язків

– особливості прямого та метафоричного значення слова

– принцип композиційності

– зв’язок між тематичними (семантичними) та тета-ролями

– види модальних значень

– базові семантичні типи

– правила застосування функцій та лямбда-абстракції для передачі семантичного значення

– основи прагматичного значення

  • вміти:

– критично осмислювати лінгвістичні теорії в їх різноманітності та суперечливості

вільно користуватися спеціальною термінологією

– самостійно збирати мовний матеріал для здійснення семантичного аналізу

здійснювати аналіз семантичної структури слова та пропозиційного значення речень із застосуванням функцій та лямбда-абстракції

– визначати види модальності та пропозиційного ставлення

– аналізувати значення речень в часовому аспекті

– розрізняти семантичне та прагматичне значення