Проблемні питання семантики

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Кунець Х. Б.Іна-51М, Іна-52М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Іна-51Мдоцент Кунець Х. Б.
Іна-52Мдоцент Кунець Х. Б.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб аналізувати семантичну композицію речення . Тому у курсі представлено як огляд теоретичних концепцій, так і процесів та інструментів, які потрібні для деривації значення.
Дисципліна «Проблемні питання семантики» є звибірковою дисципліною з спеціальності 35.041 Германські мови та літератури (переклад включно) – перша англійська для освітньої програми “Анлійська та друга іноземні мови і літератури”, яка викладається в першому семестрі магістратури в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Навчальна дисципліна «Проблемні питання семантики» має на меті ознайомити студентів з різними лінгвістичними теоріями про мовне значення зі зверненням до джерел філософії, логіки й синтаксису для розуміння їх природи, та розвинути здатність застосовувати отримані знання для здійснення семантичного аналізу на основі самостійно зібраних мовних даних, зокрема застосовуючи методи формальної семантики.

Рекомендована література

Основна:

 1. Heim I. , A. Kratzer (1998). Semantics in generative grammar, Oxford: Wiley-Blackwell.
 2. Kearns K. (2011) Semantics, Palgrave.
 3. Portner P.H. (2004) What is Meaning? Fundamentals of Formal Semantics, Wiley.
 4. von Fintel, K. and I. Heim (2011). Lecture notes on intensional semantics : Massachusetts Institute of Technology.

 

Додаткова:

 1. Gamut L.T.F. (1991). Introduction to Logic: The University of Chicago Press
 2. Homer V. As Simple as It Seems. In Logic, Language and Meaning.  – P. 351-360.
 3. Kennedy, C. “The Sorites Paradox in Linguistics.” In Ohms, S. and E. Zardini (eds.) The Sorites Paradox. Cambridge University Pressю 2007.
 4. Matushansky O. Tipping the Scales: The Syntax of Scalarity in the Complement of SEEM. – Syntax, Vol. 5 (3), 2002. – P. 219-276
 5. Močnik M. Slovenian ‘Dopuščati’ and the Semantics of Epistemic Modals. Formal Approaches to Slavic Linguistics (FASL) 27, 2019.
 6. Schwarzschild R. The Grammar of Measurement. – Proceedings of Semantics and Linguistic Theory XII. Ithaca: CLC Publications, Department of Linguistics, Cornell University, 2002.
 7. Stephenson T. Judge dependence, epistemic modals, and predicates of personal taste. – Linguist Philos (2007) 30:487–525.

Силабус:

Завантажити силабус