Кунець Христина Богданівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Наукові інтереси

синтаксис, семантика

Курси

Публікації

Публікації:

Кунець Х.Б. Expletive It and Truth Value in Academic Writing / Х.Б. Кунець // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: збірник наукових праць.  Вип. 27, т.2. – Одеса, 2017. – С. 65-67.                                                                                                                                                  Кунець Х.Б. Безособові синтаксичні структури як евіденційна стратегія в англомовному науковому тексті гуманітарного спрямування // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. Вип.55. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 138-140.
Kunets Kh. “Impersonal Sentences in the English Scholarly Texts in the Humanities: Typology and Frequency (with Some Remarks on Pragmatics)” // Complex Visibles Out There. – Olomouc : Palacký University Press, 2014. – P. 545-558
Кунець Х.Б. Інформаційна структура речень з безособовими конструкціями (на матеріалі англомовних текстів з гуманітарних наук) // Іноземна філологія. Вип. 127 – Львів: Львівський національний університет імені Івана, 2014. – С. 45-53.
Кунець Х.Б. Прагматичний аспект безособових конструкцій в англомовному науковому тексті гуманітарного спрямування // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: збірник наукових праць. Вип. 9. – Одеса, 2014. – С. 92-95.
Кунець Х.Б. Типологія та частотність вживання безособових речень в англомовному науковому тексті гуманітарного спрямування // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна, №1071 (75). – Харків, 2013. – С. 86-93.

Переклади:

Монтгомері Л.М.  Блакитний замок / Пер. з англ. Х. Кунець. – Львів : Свічадо, 2017. – 226 с.             Олкот Л.М. Маленькі чоловіки / Пер. з англ. Х. Кунець. – Львів : Свічадо, 2016. – 320 с.           Монтгомері Л.М. Джейн з Пагорба Ліхтарів / Пер. з англ. Х. Кунець. – Львів : Свічадо, 2015. – 252 с.
Гілі М. Чоловік та жінка з Едему / Пер. з англ. Х. Кунець. – Львів : Свічадо, 2015. – 120 с.
Райт Н. Повірити у свого чоловіка / Пер. з англ. Х. Кунець. – Львів : Свічадо, 2014. – 168 с.
Райт Н. Повірити у свою дружину / Пер. з англ. Х. Кунець. – Львів : Свічадо, 2014. – 168 с.

 

Біографія

2012 – диплом магістра філології з відзнакою, ЛНУ ім. І. Франка, факультет іноземних мов, спеціальність: англійська мова та література.
2012-2015 – аспірант кафедри англійської філології.
2015 – асистент кафедри англійської філології.

У 2017 році отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук. Тема дисертації: “Прагматика безособових синтаксичних структур в англомовному науковому тексті гуманітарного спрямування”.

 

Різне

Доповіді на міжнародних конференціях:
5-7.06.2014 – Olomouc Linguistics Colloquium, Olomouc, Czech Republic
6-7.11.2014 – Linguistics Beyond And Within International Linguistics Conference,
Lublin, Poland
21-22.11.2014 – Austrian Students’ Conference of Linguistics, Salzburg, Austia

Участь у літніх школах:

27.07. – 7.08.2015 –  22nd Central European Summer School in Generative Grammar, Brno, Czech Republic

24.07. – 4.08.2017 – 24th Central European Summer School in Generative Grammar, Olomouc, Czech Republic

Розклад