Редагування перекладу

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Кунець Х. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Курс знайомить студентів із різними видами помилок при перекладі (лексичними, синтаксичними, стилістичними, прагматичними) та критеріями оцінювання якості перекладу, як лінгвістичними, так і соціо-культурними. Через виконання практичних завдань студенти вдосконалюють власні навички перекладу та вчаться покращувати якість чужого перекладу.

Рекомендована література

  1. Baker M. (2011). In other words: A coursebook on translation, Routledge.
  2. Eco U. (2001). Experiences in Translation, University of Toronto Press.
  3. Hatim B. & J. Munday (2004). Translation: An advanced resource book, Routledge.
  4. House J . (2015). Translation Quality Assessment. Past and Present, Routledge.
  5. Newmark A (1988). Textbook of Translation, Prentice Hall.
  6. Venuti L. (2000). The translation studies reader, Routledge.