Редагування перекладу

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Іна-51М, Іна-52М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Іна-51М
Іна-52М

Опис курсу

Курс знайомить студентів із різними видами помилок при перекладі (лексичними, синтаксичними, стилістичними, прагматичними) та критеріями оцінювання якості перекладу, як лінгвістичними, так і соціо-культурними. Через виконання практичних завдань студенти вдосконалюють власні навички перекладу та вчаться покращувати якість чужого перекладу.

 Результати навчання:

  • знати:

– теоретичні підходи до проблем перекладу

– види помилок та норми редагування перекладів

– вимоги до соціо-культурної та комунікативної компетентності перекладача

  • вміти:

– професійно застосовувати здобуті знання на практиці

– виявляти та виправляти лексичні, семантичні, стилістичні, прагматичні помилки в перекладах текстів різних жанрів та стилів

– приймати усвідомлені рішення щодо вибору мовних форм при перекладі

– застосовувати експресивні, емоційні та логічні засоби мови для досягнення запланованого прагматичного результату тексту перекладу