Релігійна лексика фразеологічних одиниць в сучасному публіцистичному дискурсі (на матеріалі французьких періодичних видань) (французька, 3 курс)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Вигнанська І. М.Інф31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5Інф31доцент Вигнанська І. М.

Опис курсу

Курс навчальної дисципліни передбачає набуття практичних навичок володіння фразеологічним фондом сучасної французької мови, а також дослідження структурно-семантичних особливостей релігійної лексики фразеологічних одиниць в  публіцистичному дискурсі на матеріалі французьких періодичних видань: Le Canard enchaîné, La Croix, l’Humanité, l’Evenement du jeudi, le Figaro, Libération, le Monde, Marianne, le Nouvel Observateur, le Parisien, le Point, Quotidien de Paris, le Soir, Sud-Ouest, l’Express, la Tribune та ін. Курс закладає основу для опанування знаннями з фразеології французької мови, формує вміння й навички доречно й правильно використовувати релігійно марковану лексику в різноманітних ситуаціях спілкування, збагатити та активізувати її використання, встановити мовні й позамовні чинники, які впливають на мовну еволюцію, детермінують якісні зміни в семантичній структурі релігійних маркованих лексем та лексики французької мови в цілому.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з особливостями функціонування релігійної лексики, представити її еволюційні процеси, основні властивості, джерела походження, а також вплив текстового та контекстуального оточення на її подальше використання у жанрових варіантах публіцистичного дискурсу.  Завдяки роботі з численними відео матеріалами, публіцистичними та інтернет джерелами, програма курсу розроблена з метою надати системні знання про ознаки релігійних фразеологічних одиниць, як важливого засобу побудови аргументованого викладу інформації, визначити джерела походження, способи відтворення їх семантико-прагматичного потенціалу в сучасному публіцистичному дискурсі на матеріалі французьких періодичних видань. Завдання навчальної дисципліни передбачають засвоєння теоретичних знань про різновид французької релігійної фразеології та вироблення практичних навичок різнорівневого аналізу релігійної лексики фразеологічних одиниць у текстах періодичних видань, удосконалення здатності до пошуку, систематизації та критичного аналізу інформації.

Рекомендована література

Базова

 1. Баран Я.А., Зимомря М.І. Фразеологія: знакові величини / Я.А.Баран, М.І.Зимомря, О.М.Білоус, І.М.Зимомря. Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов  – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 256с.
 2. Isabel González Rey La phraséologie du français / Isabel González Rey. – Toulouse. : Presses universitaires du Mirail, 2002. – 268 p.
 3. Lugrin G., Molla S. Dieu, otage de la Pub?  / Gilles Lugrin, Serge Molla. – Gènève. : Labor et Fides., 2008. – 205p.

Допоміжна

 1. Бацевич Ф.С, Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С. Бацевич. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. – 334с.
 2. Жерновей Є. Г. Релігійна термінологія сучасної французької мови: генеза, семантика, функціонування : автореф. дис… канд. філол. наук: спец. 10.02.05  “Романські мови” // Євген Георгійович Жерновей. – К., 2003. – 20 с.
 3. Пташник C. Б. Структурно-семантичні особливості фразеологічних модифікацій та їхні функції в німецькому газетному тексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.04 “Германські мови” / С.Б. Пташник. – Львів, 2003. – 18 с.
 4. Babut J. Les Expressions Idiomatiques De L’hebreu Biblique: Signification et Traduction. Un Essai D’analyse Componentielle / Jean-Marc Babut – Paris, Gabalda, 1995. – 282p.
 5. Collins John Quand la Bible fait le Malin / John J.Collins. Le Monde de la Bible. – N179. 2007, 25p.
 6. Jean C. Bologne Expressions d’origine biblique / Jean Claude Bologne – Paris.: Larousse., 2000. – 290 р.
 7. Meunier F., Grange S. Phraseology in Foreign Language Learning and Teaching / Fanny Meunier, Sylvain Grange.,Philadelphia: John Benjamins Publishing Company Amsterdam, 2008. — 273 p.
 8. Robert Philippe de, Millet O.  Culture biblique / Olivier Millet et Philippe de Robert. Paris, Presses universitaire de France, 2001. – 553p.
 9. Soued A. Les symboles dans la Bible /Albert Soued // Lecture de la Bible à travers les principaux symboles de la tradition juive. – Paris : Grancher, 2012. – 398 p.
 10. Wiliam W.Klein, Craig L.Blomberg, Robert L. Hubbard Jr.‎ Introduction to Biblical Interpretation  / William Wade Klein, Craig L.Blomberg, Robert L.Hubbard, Kermit Allen Ecklebarger.- 3rdEdition., 2004. –  563p.

Словники та довідники

 1. Fouilloux D. Dictionnaire culturel de la Bible / Danielle – Paris. : Ed. Nathan, 2002. – 320 р.
 2. Dictionnaire encyclopédique de la Bible / Pierre Norma. – Maxi-Livres., 2001. – 411 p.
 3. Dictionnaire des religions / Pierre Norma. – Maxi-Livres., 2000. – 285 p.
 4. La Bible (La Sainte Bible – Ancien et Nouveau Testament, Louis Segond 1910). 2012. – 1210 р.
 5. Dictionnaire des noms propres de la Bible / Olivier Odelain, Robert – Paris : Éd. Cerf-Desclée de Brouwer, 2002. –  492 p.
 6. Prevost J. Le nouveau vocabulaire biblique/ Jean Paul Prévost Marie-Andrée Colbeaux, Hugues Cousin, Jean-Jacques Lavoie // Bayard Culture , 2004. – 450p.

https://www.ktotv.com/emissions/dieu-dans-la-pub https://citepubcitecom.wordpress.com/2013/02/03/religion-et-pub-quel-scandale/ https://www.rtl.fr/culture/medias-people/expressions-religieuses-7793323009 https://imagesetsociete.org/conference/dieu-otage-de-la-pub-references-religieuses-dans-la-publicite http://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=237 https://revuesshs.ubourgogne.fr/textes&contextes/document.php http://wwwling.arts.kuleuven.be/franitalco/papers/Lamiroy2008.pdf http://journals.openedition.org/linx/283

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус