Ресурси мовних компетентностей: розширення словника та мовлення спеціальними нормами

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Зьомко  У. В.Іна31, Іна32, Іна33, Іна34, Іна35, Іна36

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб  надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розширити активний словниковий запас. Тому у курсі представлено огляд процесів та інструментів, які потрібні для того, щоб виробити у студентів уміння влучно добирати і граматично правильно вживати слова та словосполучення відповідно до контексту.
Дисципліна «Ресурси мовних компетентностей: розширення словника та мовлення спеціальними нормами» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 035 Філологія для освітньої програми Англійська та друга іноземні мови і літератури, яка викладається в _5-му семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Мета вивчення нормативної дисципліни «Ресурси мовних компетентностей: розширення словника та мовлення спеціальними нормами» – поглибити знання студентів третього курсу англійської філології у галузі лексики англійської мови, розширити їхній активний словниковий запас та сформувати комунікативну компетенцію в межах літературної англійської мови..

Рекомендована література

Основна література:

  1. McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in Use. Upper Intermediate & Advanced. – Cambridge University Press, 1994.
  2. McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in Use. Advanced. – Cambridge University Press, 2017.
  3. Gairns R., Redman S. Oxford Word Skills. Advanced. – Oxford University Press, 2009

Додаткова література:

  1. O’Dell Felicity, McCarthy M. English Idioms in Use Advanced – Cambridge University Press, 2010.
  2. McCarthy Michael, O’Dell Felicity. English Idioms in Use. Intermediate. – Cambridge University Press, 2002.

Силабус:

Завантажити силабус