Зьомко Уляна Валеріївна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Комунікативна лінгвістика
Медіалінгвістика
Когнітивна лінгвістика
Література
Стилістика

Курси

Публікації

Основні публікації за напрямом:

Зьомко У. В. Гендерні та лінгвокультурні особливості використання комунікативної тактики негативної презентації об’єкта критики у англійських та німецьких кінорецензіях. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 7 (75). С. 37–39.

Зьомко У. В. Тактика діалогу з читачем як текстотвірний фактор в англійських та німецьких кінорецензіях. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. Луцьк, 2016. № 5 (330). С. 227–232.

Зьомко У. Тактика діалогу із читачем в онлайн-кінорецензії (ґендерний та лінгвокультурний аспекти). Актуальні питання гуманітарних наук. Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка. Мовознавство. Літературознавство. Дрогобиич: Гельветика, 2022. Вип. 47. Т. 1. С. 185 – 190.

Зьомко У. В. Тактика позитивної презентації об’єкта критики на матеріалі англійських та німецьких кінорецензій. Science and Education a New Dimension. Philology. Budapest, 2017. Vol. 28, Iss. 115. P. 72–75.

Зьомко У. В. Тактика самопрезентації автора у англійських та німецьких кінорецензіях. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. Чернівці, 2017. № 1 (14). С. 187–191.

Ляшенко У. В. Концепт «акторська гра» та його реалізація у англійських та німецьких рецензіях. Іноземна філологія. Львів, 2014. Вип. 127. Ч. 1. С. 81–88.

Ляшенко У. В. Оцінка акторської гри в англійських та німецьких кінорецензіях. Наукові записки КДПУ. Сер.: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград, 2015. Вип. 137. С. 598–601.

Zomko U. Culture-specific character of the concept of «acting» and its verbalization in English and German film reviews. Prace Naukowo-Dydaktyczne Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Krosnie. Zeszyt 71. Across Borders 6. The West looks East. Krosno, 2017. Part 1: Linguistics and Translation. P. 91–102.

Біографія

2013 – диплом з відзнакою ЛНУ ім. Івана Франка, магістр філології, викладач англійської і німецької мов та світової літератури;

2013-2016 – аспірант кафедри англійської філології ЛНУ ім. І. Франка

2019 – захистила кандидатську дисертацію на тему «Лінгвокультурні, текстотвірні та гендерні особливості рецензії у кінокритиці (на матеріалі англійської та німецької мов)» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук. (10.02.04 – германські мови)

Професійна діяльність

2022 – дотепер працюю на посаді доцента кафедри англійської філології
2016 – 2022 –  асистент кафедри англійської філології

Різне

  • Журі обласних олімпіад з англійської мови для школярів.
  • Участь у державних екзаменаційних комісіях на здобуття дипломів бакалавра.
  • Рецензування магістерських робіт.

Підвищення кваліфікації та сертифікати

  • Участь у програмі академічної мобільності Erasmus + у Вищому професійному державному університеті в Нисі у Польщі (2022).
  • Дистанційне стажування за програмою професійного розвитку «Вдосконалення викладацької майстерності» (2022) у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Розклад