Риторика

Тип: Нормативний

Кафедра: німецької філології

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів із загальними особливостями риторики як науки і допомогти їм опанувати навички публічного виголошення ораторських промов.

Завдання : знайомство з предметною цариною ораторської промови;  вміння будувати аргументацію для обгрунтування власних тез; структурувати  промову і забезпечувати зв’язок між окремими її частинами, застосовувати риторичні засоби при підготовці тексту промови.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: яке місце у системі філологічних дисциплін займає риторика, її предмет та завдання, компоненти риторичного трикутника: оратор, промова, аудиторія, засоби впливу: етос, логос, пафос, що аппелюють до норм людської поведінки, почуттів, розуму, процес переконання, визначення оратора.

вміти: підготувати і виголосити промову, враховуючи всі аспекти вербальної і невербальної комунікації.

Рекомендована література

  1. Cicero, M. T.: Über den Redner. De oratore. Lat. u. dt. Übers. u. hg. v. H. Merklin. 2., durchges. u. bibliogr. erg. Aufl. Stuttgart, 1981.
  2. Fuhrmann M. Die antike Rhetorik: eine Einführung. Düsseldorf, 2003.
  3. Hägg G. Die Kunst, überzeugend zu reden. München, 2003.
  4. Hägg G. Überreden – Überzeugen – Gewinnen. München, 2004.
  5. Knape J.  Was ist Rhetorik? Stuttgart, 2000.
  6. Knape J. Allgemeine Rhetorik: Stationen der Theoriegeschichte. Stuttgart, 2000.
  7. Quintilianus, M. F: Ausbildung des Redners. Lat. u. dt. Hg. u. übers. v. H. Rahn. Darmstadt, 1972 u. 1975.
  8. Rhetorica ad Herrenium: lateinisch-deutsch. München 1998.
  9. Ueding G., Steinbrink B. Grundriß der Rhetorik: Geschichte, Technik, Methode. 3., überarb. und erw. Aufl. Stuttgart, 1994.
  10. Колотілова Н.А. Риторика. Київ, 2007.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму