Соціолінгвістика

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Іна-51М, Іна-52М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Іна-51М
Іна-52М

Опис курсу

Мета спецкурсу «Мова в соціальних контекстах»:

ознайомити студентів із понятійним апаратом і теоретичними положеннями спецкурсу, його методологічним підґрунтям, методами й прийомами соціолінгвістичного аналізу; ознайомити студентів з напрямками соціолінгвістичних досліджень

 

Результати навчання:

  • знати:

предмет, об’єкт та завдання соціолінгвістики.

  • вміти:
  • оперувати основними поняттями соціолінгвістики, а саме: мовна спільнота, мовний код, субкод, перемикання і змішування кодів, інтерференція, мовна варіативність, мовна норма, діалект, територіальний, або місцевий, діалект як соціальний мовний різновид, соціолект, арго, жаргон, сленг, білінгвізм, диглосія.
  • визначати пробеми, пов’язані із соціальною природою мови, її суспільними функціями, механізмом впливу соціальних чинників на мову, а також роллю мови в житті суспільства.