Актуальні проблеми філології та перекладознавства

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Бандровська О. Т.Іна-51М, Іна52М, Іна53М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Іна-51Мдоцент Бандровська О. Т.
Іна-52Мдоцент Бандровська О. Т.
Іна53Мдоцент Бандровська О. Т.

Опис курсу

В межах курсу “Актуальні проблеми філології та перекладознавства” вивчаються твори британської, американської, канадської, східноазіатської та південноафриканської літератур кінця ХХ – початку ХХІ століття. Особливу увагу приділено жанру роману, додатково розглянуто кіноадаптації окремих найпопулярніших творів сучасної літератури. Предметом вивчення є постмодерністські, мультикультурні і транскультурні тенденції сучасної літератури, художня репрезентація проблем ідентичності, історичної пам’яті та травми, національної історії й політики. Курс знайомить слухачів із сучасними дослідженнями літературознавства, культурології та медіастудій, які застосовуються до аналізу обраних творів.

Метою вивчення нормативної дисципліни “Актуальні проблеми філології та перекладонавства” є ознайомлення студентів із такими поняттями, як постколоніалізм, мультикультуралізм, новий історизм, ідентичність, Інший, застосування яких, по-перше, покликане поглибити розуміння основних тенденцій сучасного літературного процесу, по-друге, дає змогу якісно інтерпретувати обрані твори, по-третє, надає комплексне і багатопланове розуміння актуальних теоретичних тенденцій літературознавства, які окреслюють стан сучасної світової культури.

Після завершення цього курсу студент буде
знати: культурну і художню специфіку розвитку сучасних англомовних літератур, основні критичні тенденції та концепції останніх десятиліть (постмодернізм, постколоніалізм, мультикультуралізм, новий історизм, студії ідентичності).
вміти: аналізувати твори сучасних англомовних літератур і робити узагальнення про сучасну англомовну літературу з погляду актуальних теоретичних концепцій та культурного контексту.

 

Рекомендована література

Художні твори

 1. John Coetzee. Waiting for the Barbarians (1980, film 2020).
 2. Don DeLillo. Falling Man (2007).
 3. Mohsin Hamid. The Reluctant Fundamentalist (2007, film 2012).
 4. Orhan Pamuk. The Museum of Innocence (2008). Innocence of Memories (film, 2015).
 5. Khaled Hosseini. A Thousand Splendid Suns (2007).
 6. Hilary Mantel. Wolf Hall (2009, miniseries 2015), The Assassination of Margaret Thatcher – August 6th 1983 (2014).
 7. Michael Ondaatje. The English Patient (1992, film 1996).
 8. Mark Haddon. The Curious Incident of the Dog in the Night-Time (2003) http://www.metropolitancollege.com/curious.pdf

 

Критична література

Основна

 1. Bhabha, Homi. Introduction // The Location of Culture. – Routledge Classics, 2004.
 2. Said, Edward. Orientalism. – Routledge & Kegan Paul Ltd, 1978. https://sites.evergreen.edu/politicalshakespeares/wp-content/uploads/sites/33/2014/12/Said_full.pdf
 3. Young, Robert J. C. What is the Postcolonial? // Ariel, vol. 40, № 1, pp. 20-35. https://www.academia.edu/35553557/What_is_the_Postcolonial_2009
 4. Butler, Judith. Frames of War. – New York: Verso, 2009.
 5. Hutcheon, Linda. Historiographic Metafiction: “The Pastime of Past time”. – in: A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. – New York, 1988.
 6. Paul Ricoeur. Oneself as Another. – Chicago: University of Chicago Press, 1992.
 7. Head, D. The Cambridge Introduction to Modern British Fiction, 1950-2000. – Cambridge University Press, 2002.

 

Додаткова

 1. Edward W. Said. The Clash of Ignorance // The Nation. October 4, 2001. https://www.thenation.com/article/archive/clash-ignorance/
 2. Tuesday, and After // The New Yorker. September 17, 2001. https://www.newyorker.com/magazine/2001/09/24/tuesday-and-after-talk-of-the-town
 3. Bush, George W. Address to a Joint Session of Congress and the American People // United States Capitol, Washington D. C., 24 September, 2001. https://georgewbush-whitehouse.archives.gov
 4. Marc Falkoff. Notes on Guantánamo. – іn: Poems from Guantanamo: The Detainees Speak. – University of Iowa Press, 2007 (Google books).
 5. Gerrit Olivie. South African literature. – Encyclopedia Britannica, 2017.
 6. Hilary Mantel on fantasizing about murdering “psychological transvestite” Margaret Thatcher. – Independent, 19 September 2014.
 7. Anamaria Enescu. Identity and War in Michael Ondaatje’s “The English Patient”. – American, British and Canadian Studies, vol. 19, 2012.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Актуальні проблеми філології та перекладознавства"

Завантажити силабус