Бандровська Ольга Трохимівна

Посада: професор кафедри світової літератури

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: olga.bandrovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Британський роман ХХ століття, модернізм, літературна антропологія, міждисциплінарні підходи в літературознавстві.

Курси

Вибрані публікації

МОНОГРАФІЇ

 1. Творчість Девіда Лоджа і академічний контекст. – К.: Генеза, 1998. – 100 с.
 2. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману. – Львів, 2014. – 444 с.
 3. Civilization Configurations and Global Precariousness in Post 9/11 Fiction. Chapter 13 // Precarity in culture: precarious lives, uncertain futures. – Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2023. – P. 193-210.

 

ПІДРУЧНИКИ

 1. English Literature of the Middle Ages. – Львів, 2008. – 160 с.
 2.  Бандровська О. Т., Сенчук І. А., Яремчук В. В. Англійська література ХІХ століття: навчальний посібник. – Львів, 2019. – 280 с.

 

СТАТТІ У ФАХОВИХ НАУКОВИХ ЖУРНАЛАХ

 1. Трансформації біографічного роману в творчості Пітера Акройда // ЗНТШ. – Т. CCXLVI.  Праці філологічної секції. – Львів, 2003. – С. 127-137.
 2. Наративні стратегії в сучасному англійському біографічному романі // Матеріали Міжнародної конференції «Функціонування літератури в культурному контексті епохи». – Дніпропетровськ, 2003. – С. 5-12.
 3.  Концепція мовної свідомості і художні практики в сучасних дослідженнях // Літературознавчі студії. – Вип. 10. – К., 2004. – С. 23-26.
 4. Цезар із пером Цицерона. Літературна спадщина Вінстона Черчилля. – Слово і час. – № 1. – К., 2005. – С. 62-65.
 5. Проблеми академічного літературознавства в сучасному англійському романі. Post Office. Образи часу – образи світу // Вісник Харківського національного університету імені Василя Каразіна. –  № 700. – Харків, 2005. – С. 97-109.
 6. Англійська романтична автобіографія // Наукові записки. Серія Літературознавство. – Вип. ХVІІІ. – Тернопіль, 2005. – С. 208-216.
 7. Ідея перевідкриття часу в контексті діалогу природничого і гуманітарного знання // Сучасні літературознавчі студії. – Вип. 4. – К., 2007. – С. 6-13.
 8. Синергетичний проект у літературознавстві: аналітика основних понять // Від бароко до постмодернізму. – Вип. ХІ. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 3-10.
 9. Поетика звуку в романі Джеймса Джойса «Фіннеганові помини» // Іноземна філологія. – Вип. 120. – Львів, 2008. – С. 197-202.
 10. Принципи моделювання історії літератури // Питання літературознавства. – Вип. 76. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 84-91.
 11. Імагологічний аспект сучасного англійського роману // Питання літературознавства. – Вип. 77. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 54-62.
 12. Моделі тілесності в англійському романі ХІХ століття // Від бароко до постмодернізму. – Вип. ХІII. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 22-30.
 13. Метаморфози тілесності в романі Вірджинії Вулф «Орландо» // Іноземна філологія. – Вип. 121. – Львів, 2009. – С. 267-273.
 14. Шекспір у 9-ому епізоді «Улісса» Джеймса Джойса: метафізика індивідуального і універсального // Шекспірівський дискурс. – Вип. 1. – Запоріжжя, 2010. – С. 225-237.
 15. Синтез технології і тілесності в літературі модернізму («Камера обскура» Володимира Набокова) // Американські літературні студії в Україні. – Вип. 5/6. Американський модернізм: контекст, постаті. Післямодерністський погляд. – К.: Факт, 2010. – С. 213-227.
 16. Наративи тіла в романі Джеймса Джойса «Улісс» (аналіз І епізоду) // Біблія і культура. – Вип. 13. – Чернівці, 2010. – С. 177-184.
 17. Метатекстова функція імені в романі Олдоса Гакслі «Чудовий новий світ» // Іноземна філологія. – Вип. 123. – Львів, 2011. – С. 276-286.
 18. За межею жанру: смислообрази Гертруди Стайн // Американські студії в Україні. Американське Short Story: теорія і практика сучасності. – Вип. 7. – К.: Факт, 2012. – С. 213-227.
 19. Шекспір і модерністи: літературно-критичний діалог // Ренесансні студії. – № 18/19. – К., 2012. – С. 214-227.
 20. Адаптація художнього твору в культурологічній перспективі // Слово і час. – № 6. – К., 2012. – С. 3-8.
 21. Естетичний режим смаку і зміна художніх конвенцій в Англії початку ХХ століття // Cучасні літературознавчі студії. Дискурс смаку в літературі і культурі. – Вип. 9. – К., 2012. – С. 17-28.
 22. Технології замість гільйотини: влада і людина в романі Олдоса Гакслі «Чудовий новий світ» // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Вип. 20 (1). – Львів, 2012. – С. 11-18.
 23. James Joyce a powieść hypertekstowa. Perspectywa dialogiczna i eksperyment narracyjny // Annales Universitas Paedagogicae Cracoviensis. – Folia 115. Studia Lingvistica VII. – Część 2. – Kraków, 2012. – S. 5-12.
 24. Феномен перехідності в художньому і науковому дискурсах ХХ століття // Від бароко до постмодернізму. – Вип. XVII (І). – Дніпропетровськ, 2013. – С. 8-15.
 25. Поняття «цивілізація», «культура», «Новий час»: паралелі і дихотомії // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія Гуманітарні науки. – № 1. – Запоріжжя, 2013. – С. 11-15.
 26. «Brave New World» by Aldous Huxley: Shakespeare and Civilization Challenges of the 20th Century // Romanian Shakespeare Journal. – Issue I. – Bucharest: Hyperion University and Tracus Arte Publishing House, 2013. – P. 5-11.
 27. Гендерні конфігурації в романній творчості Девіда Герберта Лоуренса // Іноземна філологія. – Вип. 126 (1). – Львів, 2014. – С. 11-19.
 28. Концептосфера Джойсового «Улісса» Дарії Віконської і діалогізм літературознавчих студій // Питання літературознавства. – Вип. 91. – Чернівці: Рута, 2015. – С. 23-33.
 29. Цивілізаційний Інший у романі Леонарда Вулфа «Селище в джунглях» // Cучасні літературознавчі студії. – Вип. 12. – К., 2015. – С. 21-30.
 30. Людина як предмет антропологічного знання доби Модерн: літературна проекція // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія Гуманітарні науки. – № 2 (41). – Запоріжжя, 2015. – С. 10-14.
 31. Естетичний режим доби Модерн // Spheres of Culture. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. – Volume X. – Lublin, 2015. – S. 20-27.
 32. Intermediality as an Esthetic Strategy in Ulysses by James Joyce // Dialog z Tradycja. Jezyk – Komunikacja – Kultura. – Tom IV. – Krakow: Collegium Columbinum, 2015. – S. 245-253.
 33. Ідентичність Іншого в англійському модерністському романі: тіло поза нормою крізь міждисциплінарні підходи // Від бароко до постмодернізму. – Вип. ХХ. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 134-140.
 34. Поняття  English/British у визначенні літературної традиції Великої Британії: історичний аспект // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Вип. 23. – Львів, 2016.
 35. Analytical Anthropology and a Close Reading of Joseph Conrad // Іноземна філологія. – Вип. 129. – Львів, 2016. – С. 197-201.
 36. Anthropology of Odour in James Joyce’s «Ulysses» // Joyce’s Fiction and the New Rise of the Novel. –Joyce Studies in Italy. – Volume 19. – Roma: Anicia, 2017. – P. 31-47.
 37. A Synergetic Perspective in Literary Studies towards Literary Anthropology // Revolution, Evolution and Endurance in Anglophone Literature and Culture. – Volume III. – Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2017. – P. 31-39.
 38. Literature of Great Britain and the United States of America in Contemporary Ukrainian Literary Studies: Scholarly Accomplishments and Pain Points // Studies of Anglophone Literatures in Central Europe. – Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2018. – P. 61-74.
 39. Сучасний Шекспір: художня аксіологія трагедії «Юлій Цезар» у кіноверсії Паоло і Вітторіо Тавіані «Цезар має померти» // Ренесансні студії. – Вип. 31-32. – К., 2019. – С. 268-282.
 40. Феномен синестезії в романі Джеймса Джойса «Улісс» // Від бароко до постмодернізму. – Вип. XXIII. – Дніпро: Ліра, 2019. – С. 134-140.
 41. Джаз у культурі і літературі Великої Британії початку ХХ століття // Літературно-джазові імпровізації. – Львів: Срібне слово, 2019. – С. 32-41.
 42. Бандровська О. Т., Хома В. І. Репрезентація апокаліптичного світу в романі Майкла Ондатже «Англійський пацієнт» // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія Гуманітарні науки. – № 2. – Запоріжжя, 2020. – С. 159-166.
 43. Реальність як вигадка? Поняття «метамодернізм» і «Метамодерн» у сучасному культурологічному і літературознавчому дискурсі // Іноземна філологія. – Вип. 134. – Львів, 2021. – С. 152-164.
 44. The Aesthetic Regime in the Modern Era: Art and Discourse on Art // Alfred Nobel University Journal of Philology. – Issue 26/1. – Volume 2. – 2023. – Р. 9-21.

 

ESSAYS IN EDITED VOLUMES

 1. «Грозовий перевал» Емілі Бронте в культурному просторі вікторіанської Англії. Передмова // Емілі Бронте. Грозовий перевал. – Харків: Фоліо, 2006. – С. 3-18.
 2. Примітки // Емілі Бронте. Грозовий перевал. – Харків: Фоліо, 2006. – С. 311-317.
 3. Гакслі, Олдос // Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник. – Львів: Літопис, 2008. – С. 180-181.
 4. Джойс, Джеймс // Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник. – Львів: Літопис, 2008. – С. 251-252.
 5. Орвел, Джордж // Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник. – Львів: Літопис, 2008. – С. 587-588.

 

Біографія

Літературознавець, філолог-германіст. У 1984 р. закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Романо-германські мови і література». У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію «Творчість Девіда Лоджа і англійський університетський роман 70-80-років ХХ століття». У 2015 р. захистила докторську дисертацію «Антропологічний дискурс англійського модерністського роману». З 2006 р. – доцент, з 2016 р. – професор кафедри світової літератури факультету іноземних мов Львівського національного імені Івана Франка.

 

 

 

Різне

ВИСТУПИ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ

 1. Міжнародна наукова конференція «Проблеми сучасного зарубіжного літературознавства» в Ялтинському університеті менеджменту, 2009.
 2. Всеукраїнський симпозіум «Американський модернізм: контекст, постаті, післямодерністський погляд», 2009.
 3. Міжнародний симпозіум «Американське Short Story: теорія жанру і практика (рубіж ХХ – ХХІ століть)», 2011.
 4. Шостий міжнародний міждисциплінарний теоретичний симпозіум «Література в колі медій: інтермедійне поле художніх практик, рецептивні стратегії, синтез мистецтв», травень 2013 р., м. Київ, Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України.
 5. VIII Чичерінські читання «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття», жовтень 2013 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Гендерні конфігурації в романній творчості Девіда Герберта Лоуренса».
 6. Міжнародна наукова конференція «Шекспірівський код у глобальному культурному просторі: між покликом і викликом», вересень 2014 р., м. Запоріжжя, Приватний класичний університет.
 7. Симпозіум «Проза Генрі Джеймса та його «філософія творчості» в континуумі літератури США», 19 грудня 2014 р., м. Київ, Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України.
 8. Міжнародна наукова конференція «Транскультурні коди літературного дискурсу», 19-20 березня 2015 р., Київський національний лінгвістичний університет.
 9. ХІІ Міжнародна літературознавча конференція до 70-річчя кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 25 вересня 2015 р., м. Чернівці.
 10. ІХ Міжнародні Чичерінські читання «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття», 15-16 жовтня 2015 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Поняття English/British у визначенні літературної традиції Великої Британії: історичний аспект».
 11. International Conference «20 years of English Philology in Rzeszów. Revolution, Evolution and Endurance in the English Language and Anglophone Literature and Culture», November 12-13, 2015, The Institute of English Studies University of Rzeszów (Poland). Доповідь «A Synergetic Perspective in Literary Studies: Towards Literary Anthropology».
 12. Міжнародна наукова конференція «Література в контексті культури», лютий 2016 р., м. Дніпропетровськ. Доповідь «Ідентичність Іншого в англійському модерністичному романі: тіло поза нормою крізь міждисциплінарні підходи».
 13. Sixth International Joseph Conrad Conference, 25 June 2016, Maria Curie-Sclodowska University,  Lublin (Poland). Доповідь «Civilizational Other in Joseph Conrad’s Oeuvre».
 14. V Міжнародна наукова шекспірознавча конференція «Вільям Шекспір і дискурс вигнання», 29 вересня – 1 жовтня 2016 р., м. Запоріжжя, Приватний класичний університет. Доповідь «Парадигма «Шекспір як вигнання» в художньому дискурсі Джеймса Джойса».
 15. The X James Joyce Italian Foundation Conference, 2-3 February 2017. Доповідь «Anthropology of Odour in James Joyce’s «Ulysses».
 16. Воркшоп «Літературне музикування: літературні трансформації як результат діалогу слова і музики», 30 березня 2017 р., м. Львів. Доповідь «Поетика звуку в модерністському романі».
 17. Меморіальна наукова конференція «Перші читання пам’яті Тамари Денисової», 31 травня 2017 р., м. Київ, Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України. Доповідь «Феномен синестезії в романі Джеймса Джойса «Улісс».
 18. Всеукраїнська наукова конференція «Літературні баталії: поразки та перемоги» (ХVI Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер), 26-27 жовтня 2018 р., м. Дніпро. Доповідь «Practise What Yоu Preach»: літературний авангардистський маніфест у творчості Віндема Льюїса».
 19. XI Міжнародні Чичерінські читання «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття», жовтень 2019 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Цивілізаційні конфігурації і поляризовані ідентичності в «пост-9/11» художній літературі».
 20.  An International Conference «Precarious Lives, Uncertain Futures», January 29-31, 2020, University of Rome «Tor Vergata» (Italy). Доповідь «Civilization Configurations and Global Precariousness in Post-9/11 Fiction».
 21. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2020 рік на пошану доктора філологічних наук, академіка Романа Семеновича Помірка, 4-5 лютого 2021 р. Доповідь «Ми всі – прекарні життя: голос Іншого в поезії Гуантанамо».
 22. Міжнародний науковий симпозіум «Шекспір як суб’єкт і об’єкт міфологізації», 25 вересня 2020 р., м. Київ. Доповідь «Шекспір на перехрестях історичного часу: уроки гуманізму в кіноверсії братів Тавіані «Цезар має померти».
 23. ХІІ Міжнародна наукова конференція «Іноземна філологія у ХХІ столітті», 6 листопада 2020 р., м. Запоріжжя. Доповідь «Урбаністичний текст англійської літератури ХХ століття».
 24. Всеукраїнська наукова конференція «Слово як факт і фактор літератури» (ХVIII Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер), 5 лютого 2021 р., м. Дніпро. Доповідь «Антиномії Сходу і Заходу та рецептивні конфігурації літератури 9/11».
 25. Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Ренесансно-барокові читання», 23-24 квітня 2021 р. Доповідь «Єлизавета і Ессекс» Літтона Стречі і «Глоріана» Бенджаміна Бріттена: психоаналітичні стратегії та інтермедійне перекодування».
 26. VI Міжнародна науково-практична конференція «Великий Бард у контексті пандемії: Shakespeare and/as a Medicine», 23-24 вересня 2021 р. Доповідь «Precarity/Precariousness in Shakespeare’s Life and Plays».
 27. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2021 рік на пошану доктора філологічних наук, професора Катерини Яківни Кусько, 3-4 лютого 2022 р. Доповідь «Метамодернізм Девіда Фостера Воллеса».
 28. Всеукраїнська наукова конференція «Дістати звук»: емоційно-смислові чинники художнього тексту» (ХІХ Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер), 4-5 лютого 2022 р., м. Дніпро. Доповідь «Емоційний поворот у художній літературі і гуманітарних науках ХХІ століття: «нова щирість» Девіда Фостера Воллеса».
 29. Всеукраїнська наукова конференція «Література як семіотичний ресурс культури» (ХХ Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер), 2-3 лютого 2023 р., м. Дніпро. Доповідь «There is no new Russia»: семіотика і війна в британській літературі ХХ – початку ХХІ століття».
 30. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2022 рік з нагоди 125-ліття кафедри французької філології, 2-3 лютого 2023 р. Доповідь «Григорій Сковорода і західноєвропейській номадологічний проєкт».
 31. Online conference «Literatures and Cultures in the Face of War», October 5, 2023. Доповідь «Russia in British Modernist Literature Though the Lense of Civilization Studies».
 32. ХІIІ Міжнародна наукова конференція «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття», 26-27 жовтня 2023 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Цивілізаційний дискурс Редьярда Кіплінга в поезії і прозі».
 33. Всеукраїнська наукова конференція «Література в деталях: культурологічний аспект» (ХХІ Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер), 1-2 лютого 2024 р., м. Дніпро. Доповідь «Реалізм презентації: художня деталь у літературі».

 

КЕРІВНИЦТВО ЗАХИЩЕНИМИ КАНДИДАТСЬКИМИ ДИСЕРТАЦІЯМИ

Петрусь О. В. Особливості наративної стратегії в біографічній прозі Пітера Акройда. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2008.

Рітц-Ракул К. П. Поетика гіперроману в культурологічній та літературно-критичній перспективі (на прикладі романів Майкла Джойса, Стюарта Моултропа, Шеллі Джексон, Марджорі Каверлі). Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2009.

Дробіт І. М. Історичний дискурс у британському романі 80-90-х років ХХ століття. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010.

Сенчук І. А. Міфопоетика Вільяма Батлера Єйтса. Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2012.

Пастушук Г. О. Генеза та еволюція образу блазня в англійській літературі Середньовіччя та Відродження. Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2013.

Горлач М. В. Концепт «Інший» у романній творчості Доріс Лессінг. Таврійський національний університет імені Володимира Вернадського, 2013.

Яремчук В. В. Міфопоетичні моделі світу в творчості представників літературного гуртка «Інклінгів». Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2014.

Павлова О. Б. Лондонський текст англійської літератури першої третини ХХ століття. Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2017.

 

ОПОНУВАННЯ

2000 – 2021 – офіційне опонування 20 кандидатських і 5 докторських дисертацій.

 

Методичні матеріали

Навчальна програма курсу “Історія світової літератури”

Силабус курсу “Історія світової літератури” (3-й семестр) (денне навчання)

Навчальна програма курсу “Історія англійського роману Нового часу”

Силабус курсу “Історія англійського роману Нового часу” (денне навчання)

Навчальна програма курсу “Актуальні проблеми філології та перекладознавства”

Силабус курсу “Актуальні проблеми філології та перекладознавства”

Навчальна програма курсу “Художня література і гіпертекст”

Силабус курсу “Художня література і гіпертекст”

Розклад