Символізм у європейській літературі

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Кушнір І. Б.Інф41

Опис курсу

Мета: виробити цілісне уявлення про символізм як художньо-мистецький напрям ХІХ ст. франкомовної Бельгії та Франції, ознайомити студентів з кращими зразками літератури та мистецтва символізму у контексті світової культури.

Завдання: ознайомитися із філософсько-естетичними передумовами символізму, вивчити літературні витоки, історію, теорію і практику символізму в франкомовній літературі та живописі.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

  • знати: естетичні особливості  та історію розвитку європейського символізму,  програмні твори, основні етапи творчості провідних представників; джерела і своєрідність формування символізму як мистецького методу у літературі та мистецтві Європи кінця ХІХ ст.; особливості трансформації теоретичних засад символізму у різних культурно-мистецьких практиках; ключові принципи взаємодії літератури та образотворчого мистецтва.
  • вміти: зіставляти ідейно-філософський контекст епохи з особливостями символістського художнього методу; аналізувати трансформацію теоретичних постулатів символізму у конкретних творах; робити порівняльний аналіз основних засад символізму у літературі та живописі.

 

Програма навчальної дисципліни

Тема 1.  Особливості символізму як напряму кінця ХІХ ст.

Тема 2. Ш. Бодлер – предтеча поезії символізму.

Тема 3. П. Верлен: поезія як «музика у слові» (характеристика збірок).

Тема 4. А. Рембо. Новаторство поезії: поет-ясновидець.

Тема 5. Поезія символізму в українських перекладах.

Тема 6. Символізм у живописі: Г. Моро.

Тема 7. Особливості бельгійського символізму.

Тема 8. Розвиток символічного роману: Ж. Роденбах.

Тема 9. Особливості роману Ж. Роденбаха «Мертвий Брюгге»: структура, образи, символіка.

Тема 10. Особливості роману Ж. Роденбаха «Дзвонар»: структура, образи, символіка.

Тема 11. Розвиток символічної драми: М. Метерлінк.

Тема 12. Особливості драми М. Метерлінка «Сліпі»: структура, образи, символіка.

Тема 13. Символ щастя за М. Метерлінком: «Блакитний птах».

Тема 14. Символічна поезія в Бельгії: група «Молода Бельгія».

Тема 15. Французький символізм versus російський та український символізм.

Тема 16. Символізм у системі напрямів кінця ХІХ – початку ХХ ст.: висновки.

Рекомендована література

  1. Ніколенко О. М. Поезія французького символізму / Ольга Миколаївна Ніколенко. – Харків: Ранок, 2003. – 139 с.
  2. Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ ст. / Лариса Левчук. – К. : Либідь, 1997. – 224 с.
  3. Поезия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора / Под ред. Г. К. Косикова – М. : Изд-во МГУ, 1993. – 512 с.
  4. Стайн Дж. Л. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 2. Символізм, сюрреалізм і абсурд / Дж. Л. Стайн; пер. з англ. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 272 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Символізм у європейській літературі"

Завантажити силабус