Транскреація і локалізація як види перекладу

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810Бриська  О. Я.Інп41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810Іна41Бриська  О. Я.

Опис курсу

Висвітлити провідні принципи прикладної галузі перекладознавства, а саме ТРАНСКРЕАЦІЯ І ЛОКАЛІАЗЦІЯ ЯК ВИДИ ПЕРЕКЛАДУ, життєвого циклу перекладацького проекту такого плану та його різновиди. Студенти мають розвинути своє розуміння головних положень цієї науки, ознайомлюються з відповідною метамовою і починають оперувати нею репродуктивно.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус