Типологія текстів у сучасній науково-популярній літературі

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Іна-51М, Іна-52М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Іна-51М
Іна-52М

Опис курсу

Лекційний курс «Типологія текстів у сучасній науково-популярній літературі»  спрямований на вивчення різнорідних текстів, об’єднаних видовим критерієм приналежності до науково-популярної літератури. Основне завдання курсу полягає у формуванні знань студентів щодо критеріїв: а) класифікації типів літератури за комунікативно-цільовим призначенням; б) виділення характерних рис, властивих науково-популярному дискурсу; в) класифікації за прагматичною складовою (персуазивний, сугестивний, освітньо-інформативний текст); г) виділення ключових концептів дискурсу; д) реконструкції мовної особистості адресанта дискурсу; е) виділення та опису стратегій та тактик мовця/автора науково-популярного дискурсу.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • що таке дискурс, основні пдходи до тлумачення терміну;
 • базові існуючі класифікації дискурсу;
 • характеристики науково-популярного дискурсу як окремого типу;
 • характеристики науково-популярного дискурсу за прагматичною складовою;
 • що таке концепт та засоби його аналізу у дискурсі;
 • що таке мовленнєва стратегія/тактика.
 • вміти:
 • розрізняти персуазивний, сугестивний та освітньо-інформативний дискурс;
 • виділяти ключові концепти дискурсу;
 • аналізувати ключові концепти у термінах фреймового аналізу;
 • реконструювати образ адресанта/адресата науково-популярного дискурсу;
 • виділяти та класифікувати комунікативні стратегії та тактики актантів дискурсу.