Управління перекладацькими проектами

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Бриська  О. Я.Інп31, Інп32, Інп33

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Іна31Бриська  О. Я., Рущак О. В.

Опис курсу

Мета – визначати терміни, пов’язані з управлінням перекладацьких проектів, як-от проектний менеджмент, принципи роботи різних за структурою агенцій лінгвістичних послуг, методи підходу до складання проектів тощо. Опанувати методику роботи з проектами. На основі аналізу життєвого циклу проекту визначати напрями роботи з перекладом різножанрових текстів.

Завдання полягає у введенні студентів у нову для них сферу перекладознавства, а саме прикладну галузь менеджменту перекладацьких проектів, внаслідок чого студенти  розвивають своє розуміння головних положень цієї науки, ознайомлюються з відповідною метамовою і починають оперувати нею репродуктивно.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму