Усна компетенція: драматизація з постановкою голосу та орфоепією

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Барановська О. Д.Іна11, Іна12, Іна13, Іна14, Іна15, Іна16

Опис курсу

Запропонований курс охоплює моделювання типових комунікативних ситуацій крізь призму орфоепії та просодії.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Усна компетенція: драматизація з постановкою голосу та орфоепією (Communicative competence)» є ознайомити студентів з головними навичками мовленнєвої діяльності на рівні близькому рівню носія мови. Ціль ознайомити студентів з нормами та правилами літературної вимови, розглянути фонетичні процеси у розмовній англійській мові, вивчити невербальні засоби спілкування та основні критерії оцінки голосу.

Рекомендована література

  1. Grussendorf M. English for Presentations. – Oxford University Press, 2011
  2. Latham-Koenig C. Oxenden C. English File: intermediate. – Oxford University Press, third edition.
  3. Skipper M. Grammar and Vocabulary. – Express Publishing, 2002.
  4. 4. Redman S. English Vocabulary in Use: pre- intermediate and intermediate/ McCarthy M. upper-intermediate – Cambridge University Press, 2001, 2011.
  5. Baker A. Ship or Sheep: an intermediate pronunciation course. – Cambridge University Press, 2006.
  6. Бех П.І. З позицій комунікативної орієнтації// Iноземні мови в навчальних закладах.- 2002. – № 1- 2. – С. 34-40.

7.https://www.ted.com/talks/julian_treasure_how_to_speak_so_that_people_want_to_listen

  1. https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_may_shape_who_you_are
  2. https://www.youtube.com/watch?v=BsTHaCz3Vow
  3. https://www.youtube.com/watch?v=hNTgpeaEFk4
  4. https://www.youtube.com/watch?v=ElcNBKKTVBA

12.https://www.youtube.com/watch?v=Yrzg7DDo0ao&list=ULEEp_wJbd1So&index=1712

Силабус:

Завантажити силабус