Усний переклад (іспанська мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Жох І. П.Іні41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Іні41Жох І. П.

Опис курсу

Метою дисципліни є розвиток і вдосконалення у студентів мовної і перекладацької компетенції відповідно до їх фаху. Передбачає досягнення майбутніми спеціалістами такого рівня перекладацької компетенції, який забезпечить їм можливість професійного здійснення перекладацької діяльності у різних видах усного перекладу.

Завданнями є активізація і розширення словникового запасу студентів, особливо фахової терміносистеми і лексики, притаманної суспільно-політичній та офіційно-діловій сферам, одночасно із засвоєнням їх україномовних еквівалентів, систематизації набутих раніше знань, удосконаленням й активізацією сформованих раніше навичок і умінь у чотирьох основних видах мовленнєвої діяльності одночасно із формуванням на їх основі нових навичок і умінь, специфічних для усного перекладу.

Результати навчання:

знати:

–  різновиди усного перекладу;

– фахову термінологію і кліше, притаманні фаховим текстам українською і іспанською мовами;

–  перекладацькі прийоми і трансформації;

–  систему записів в послідовному перекладі;

вміти робити:

– послідовний абзацно-фразовий переклад;

– двосторонній переклад;

– послідовний переклад із використанням спеціальної системи записів.

Рекомендована література

  1. Верба Г.Г., Гетьман З.О. Усний переклад з іспанської мови українською. – К.: Видавно-поліграфічний центр «Київський Університет», 2003.
  2. Верба Г.Г., Гетьман З.О. Усний переклад з іспанської мови українською. – Вінниця: Нова книга, 2007.
  3. Гетьма З.О., Орлова І.С. Інтерпретація та переклад іспанських спеціальних текстів. – К.: Слово, 2008.
  4. Калустова О.М., Шиянова І.М., Танич К.А., Квасюк Н.Ю., Коломієць М.О. Курс письмового перекладу. Іспанська мова. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 2000.
  5. А.А.Ніцевич Практика перекладу з іcпанської на російську та українську мови: Навчальний посібник. – О.: Фенікс, 2006.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус