Вікова дидактика англійської мови

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Дацько Ю. М.Іна41, Іна42, Іна43, Іна44, Іна45, Іна46

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Іна41Дацько Ю. М.
Іна42Дацько Ю. М.
Іна43Дацько Ю. М.
Іна44Дацько Ю. М.
Іна45Дацько Ю. М.
Іна46Дацько Ю. М.

Опис курсу

Форма

навчання

                    Курс                     Семестр Кредитів ECTS  

 

 

 

 

Загальний

обсяг

(год.)

 

 

 

Всього

аудит.

(год.)

 

у тому числі (год.):

 

 

Самос-

тійна

робота

(год.)

Контрольні  (модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт)

Курсові  проекти (роботи),  (шт.)

 

 

 

 

Залік

(сем.)

Екзамен   (сем.)
 

 

 

Лекції

 

 

 

Лабораторні

 

Прак тичні

Денна 4 7 3 90 32 16   16 58       7  
Заочна                            
Екстернат                            

Рекомендована література

  1. Вишневський О.І. Довідник учителя іноземної мови. Київ, 1982.
  2. Дацько Ю.М. Завдання т а вправи з методики навчання англійської мови. Львів,2000.

3.Дацько Ю.М.Глосарій термінів з методики навчання англійської мови. Львів, 2002.

  1. Ніколаєва С.Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Київ, 2002.

5.Панова Л.С. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах.- Київ, 2010.

6.Cross D. A Practical Handbook of Language Teaching.- Longman, 1991.

  1. 7. Doff A. Teach English. -Cambridge University Press, 1993.

8.Harmer J. How to Teach English-Longman, 1999.

9.Harmer J. The Practice of English Language Teaching.-Longman, 1991.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус