Дацько Юлія Михайлівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Наукові інтереси

• методика викладання іноземної мови

Навчальні курси
• методика викладання іноземної мови
• практичний курс англійської мови

Організації
• IATEFL Ukraine

Керівництво науковою роботою

Редагування

Стажування (стипендії)
• University of Surrey, Great Britain 1988
• Hilderstone Colledge, Great Britain 1994
• Cambridge University, Great Britain 1997
• State University of New York at Albany, USA 1997
• The MacEwan English Language Institute, Canada 2011

Доповіді на наукових конференціях в Україні
• Second IATEFL-West Ukraine Forum for Teachers of English, Lviv 2000
• Культурологічні студії в сучасній Україні, Київ 2000
• Special Third IATEFL-West Ukraine Forum for Teachers of English, Lviv 2001
• The 7th Annual IATEFL Ukraine National Conference, Lviv 2001
• The First National Mentor Conference. Lviv 2002
• The Second National Mentor Conference, Kyiv 2003
• Мова і культура, Київ 2008
• Мова і культура, Київ 2009
• Дидактико-методичні проблеми викладання іноземних мов та країнознавства в міжкультурному аспекті, Львів 2009
• Мова і культура, Київ 2010.
• Мова і культура, Київ 2011
• Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів, Тернопіль 2011.

Доповіді на міжнародних конференціях
• Mentoring: the Key to High Quality Pre-Service Language Teacher Education, Latvia 2003
• Integration for Impact, Russia, 2003

Організація конференцій
• . Second IATEFL-West Ukraine Forum for Teachers of English, Lviv 2000

Курси

Публікації

• Методика навчання англійської мови. Цикл лекцій. Співавтор Бабенко Т.В. Львів: ЛДУ, 1999. – 118 с.
• Методика навчання англійської мови. Тексти лекцій. Співавтор Бабенко Т.В. (2-е видання). Львів: ЛНУ, 2000. – 118 с.
• The First Lesson – A Few Recipes //Second IATEFL –West Ukraine Forum for Teachers of English “Teacher’s Portfolio for the Millennium”. Lviv, December 8-9, 2000.
• Роль підручника з англійської мови у підготовці студентів// Зміни у свідомості українського суспільства на зламі тисячоліть. – Київ, 2001.- С.230-236.
• Pairing the Learners //Third IATEFL – West-Ukraine Forum for Teachers of English “The Future of Our Organisation: Strategy, Ways of Cooperation and Integration.” Lviv, November 23, 2001.
• Pairwork Strategies: A Few Recipes// The 7th Annual IATEFL Ukraine National Conference. Lviv, December 14-15, 2001.
• Pairwork Strategies: A Few Recipes// IATEFL Ukraine Newsletter. Issue No 22 March 2002. – P.10-12.
• Глосарій термінів з методики навчання англійської мови. Співавтор Бабенко Т.В. Львів: ЛНУ, 2002. – 51 с.
• The Use of Student’s Questionnaires at the Pre- and Post- Teaching Practice Stages// The First National Mentor Conference. Lviv, March 14-16, 2002.
• Current Teaching Practice Situation in Lviv //The Second National Mentor Conference. Kyiv, March 13-15, 2003. – p.4.
• Mentoring as a Key Component in PRESETT Teacher Education: Reform in the Region since 1990// Conference “Integration for Impact”. Russia, Petersburg, October 1-4, 2003. p.70.
• West-Ukrainian Mentoring: A Prospective View// Conference “Mentoring: the Key to High Quality Pre-service Language teacher Education”. Latvia, Ventspils, August 20-23, 2003. p.16.
• Навчальна дискусія у вузі: проблеми та завдання// Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Випуск 10. – Львів, 2003. – С.282-286.
• Розвиток професійної майстерності майбутнього учителя іноземної мови// Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Випуск 11. – Львів, 2003. – С.417-421.
• The Roles of Teachers and Learners in ELT// Од слова путь верстаючи й до слова. – Львів, 2008. – С.776-783.
• Педагогічна практика в системі підготовки майбутнього вчителя //Мова і культура. – Вип.12. – Том ІІІ (132). –Київ,2009- С. 344-348.
• Роль педагогічної практики у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови //Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. Випуск 16. – Львів, 2009. – С.199-206.
• Спостереження і методичний аналіз уроків іноземної мови в період педагогічної практики // Мова і культура. – Вип.13. – Том ІІІ (139). – Київ, 2010. – С.341-345.

Біографія

• диплом з відзнакою ЛДУ ім. Івана Франка/ 1980 р., філолог, викладач, перекладач англійської мови,
• кандидат філологічних наук (10.02.04 германські мови), Москва 1987 р.
• доцент

Професійна діяльність
1989 доцент кафедри англійської філології
1986-1989 асистент кафедри англійської філології
1981-1986 аспірант кафедри англійської філології
1981-1981 лаборант кафедри англійської філології
1980-1981 викладач-стажист кафедри англійської філології

Розклад