Вступ до текстології: загальний та тексти 19 ст.

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Оленюк О. В.Іна21, Іна22, Іна23, Іна24, Іна25, Іна26

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Іна21Оленюк О. В.
Іна22Оленюк О. В.
Іна23Оленюк О. В.
Іна24Оленюк О. В.
Іна25Оленюк О. В.
Іна26Оленюк О. В.

Опис курсу

Дисципліна «Вступ до текстології: загальний та тексти 19 ст (Introduction to Textology: general and texts of the 19th c.)» є вибірковою дисципліною зі спеціальності Філологія для освітньої програми бакалавра, яка викладається у 3 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів з основними поняттями текстології, літературного аналізу та літературної критики, а також історією  Великобританії  19 ст. та її впливом на літературу.
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Вступ до текстології: загальний та тексти 19 ст (Introduction to Textology: general and texts of the 19th c.)» є сформувати у студентів уявлення про цю історичну епоху, її особливості, побут людей, а також ознайомити з літературою, сформованою під впливом цієї епохи.

Ціль – викласти особливості формування різноманітних літературних жанрів 19 ст, навчити студентів аналізувати літературні твори.

Рекомендована література

  1. Herman D. Story Logic: Problems and Possibilities of Narrative. Frontiers of Narrative. – Lincoln, NE: U of Nebraska Press, 2002. – 500 p.
  2. Cunliffe B., Bartlett R., Morrill J., Briggs A., Bourke J. The Penguin Illustrated History of Britain and Ireland: from Earliest Times to the Present Day. – London: Penguin Books, 2004. – 320 p.;
  3. Fraser R. The Story of Britain: From the Romans to the Present: A Narrative History – W. W. Norton & Company, 2006. – 848 p.
  4. Phelan J., Rabinowitz P.J. (eds). A Companion to Narrative Theory. – Oxford: Blackwell, 2005. – 571 p.
  5. Beaugrande, R. Introduction to Text Linguistics. London, Longman.- W.U. 1981.
  6. McDowall D. An Illustrated History of Britain. – Edinburgh: Longman Group UK Limited, 1989. – 188 p.;

7. The Norton Anthology of English Literature, Fifth Edition, 1986.

Силабус:

Завантажити силабус