Видатні постаті та їх роль у розвитку французької мови

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616професор Помірко Р. С.Інф31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Інф31професор Помірко Р. С.

Опис курсу

Навчальна дисципліна спрямована на ознайомлення студентів із закономірностями розвитку французької лінгвістики та її місцем у загальноєвропейському культурному процесі, зокрема з чинниками та основними напрямками розвитку французької лінгвістики у цей історично-культурний період, а також на формування у студентів розуміння ролі особистості на перебіг розвитку культури і науки у Франції ХІХ-ХХ ст., впливу на розвиток досліджень французьких лінгвістів теорій видатних учених інших країн та значення праць видатних французьких лінгвістів у розвитку європейської та світової лінгвістики.

 

Завдання дисципліни:

– Ознайомити студентів з біографіями, творчим шляхом видатних французьких лінгвістів ХХ століття, а також із основними положеннями їхніх наукових теорій, з особливостями лінгвістичних шкіл, які формувалися у Франції ХІХ-ХХ ст.;

– Навчити студентів здійснювати аналіз матеріалів, у яких викладено відомості про життєвий і творчий шлях видатних французьких лінгвістів та формувати у студентів вміння робити висновки про об’єктивні та суб’єктивні чинники, які сприяли здійсненню задумів видатних учених;

– Виробляти уміння здійснювати біографічний та бібліографічний пошук даних про видатного лінгвіста та оформляти розповідь про нього у вигляді наукового та науково-публіцистичного повідомлення, використовуючи при цьому засвоєну на заняттях лексику та граматичні конструкції;

– Ознайомити студентів зі спеціальною лексикою, пов’язаною із досягненнями французької лінгвістики.

Після вивчення курсу студенти повинні

знати: Розуміти закономірності розвитку французької лінгвістики на загальноєвропейському тлі, зокрема знати чинники та основні напрямки розвитку французької лінгвістики у цей історично-культурний період, а також розуміти вплив на розвиток досліджень французьких лінгвістів видатних учених інших країн; знати біографію, творчий шлях видатних французьких лінгвістів ХІХ-ХХ століття, а також основні положення їхніх наукових теорій, розуміти значення їх праць для розвитку європейської та світової лінгвістики.

вміти: пояснити роль і вплив особистості на перебіг розвитку культури і науки ХХ ст. Вміти окреслити особливості лінгвістичних шкіл, які формувалися у Франції ХХ ст., окреслити значення видатних праць з лінгвістики та відкриттів; вміти аналізувати життєвий і творчий шлях видатних французьких лінгвістів та робити висновки про об’єктивні та суб’єктивні чинники, які сприяли здійсненню їх задумів; уміти здійснювати біографічний та бібліографічний пошук даних про видатного лінгвіста та оформляти розповідь про них у вигляді наукового та науково-публіцистичного повідомлення.

Рекомендована література

  1. Фроляк М.П.. Le langage du cinéma et de l`audiovisuel français contemporain. Мова сучасного французького теледискурсу: Навчальний посібник. – Львів, 2013.
  2. Bougnoux D. Sciences de l`information er de la communication. – Paris, 1993.
  3. Toussaint Bruno. Le langage du cinéma et de la télévision. – Paris, 2006.
  4. Maushanmp N. Les Français. Mentalités et comportements. – Paris, 2006.
  5. Vocabulaire de l`audiovisuel et de la communication: enrichissement de la lange française. – Paris, 2010.
  6. Les annuaires professionnels de la création et de la communication // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bepub.com/audiovisuel.htm
  7. Clés de l`audiovisuel français // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //clesdelaudiovisuel.fr /Connaitre/Le-paysage-audiovisuel/Composition-du-paysage-audiovisuel-francais-la-television

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму