Виробнича (переддипломна) практика

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11180Іна-51М
Іна-52М

Опис курсу

У ході виробничої (переддипломної) практики студенти готуються до написання та представлення кваліфікаційної роботи: готують план, бібліографію, анотацію роботи та здійснюють апробацію результатів дослідження. Дослідницький компонент переддипломної практики також передбачає залучення студентів до виконання проектів кафедри англійської філології, зокрема зі створення електронного корпусу та лексикографічних ресурсів, оцифровування архівних даних, перекладацьких проектів тощо. Кращі студенти мають можливість в рамках академічної мобільності проходити практику за кордоном, де матимуть можливість працювати над дипломним проектом.

 

 

 

Результати навчання:

  • знати: методи та джерела лінгвістичних досліджень, алгоритм написання кваліфікаційної роботи, вимоги до представлення роботи;

вимоги до оформлення бібліографії;

науковий доробок кафедри англійської філології, сферу її наукових зацікавлень;

визначити дотичність власного дослідження до кафедральних, університетських, національних та міжнародних проектів.

 

  • вміти: представляти результати дослідження в усній та письмовій формі на належному академічному рівні;

критично аналізувати існуючий дослідницький доробок, синтезувати, генерувати нове прикладне знання;

спілкуватися на професійну тематику, вільно оперуючи термінологічним апаратом, дотримуючись офіційно-ділового стилю;

дотримуватись академічної доброчесності.