Жанрово-стилістична типологія текстів

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616ArrayІнн31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Інн31

Опис курсу

Мета курсу – подати студентам знання з теоретичних основ жанру та тексту, їх співвідношення та розвинути в них вміння розпізнавати жанрові стилістичні особливості окремих текстових форм та показати шляхом аналізу відповідно до комунікативної мети та теми з’являються текстові варіанти. Для досягнення цієї мети необхідно ознайомити студентів з сучасним станом дослідження тексту як комунікативної одиниці, з основними його властивостями та жанровими формами, показати існуючі наукові підходи до розгляду текстової типології зв’язку жанру та тексту з точки зору функціональної стилістики, теорії мовленнєвих актів, структуралізму.

 

Результати навчання:

знати:

  • основні властивості тексту як комунікативної одиниці;
  • жанрово-стилістичну типологію тексту;
  • сім критеріїв тексту Богранда і Дреслера;
  • види текстової когезії;
  • теорію прототипів.

вміти:

  • розпізнавати типи текстів різних жанрів;
  • розпізнавати варіативність текстів залежно від сфери комунікації,;
  • проводити аналіз мовностилістичної форми тексту.