Методика викладання іноземної мови

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
720Дацько Ю. М.Іна51С, Іна52С

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712Іна51Сдоцент Федоренко О. І.
Іна52СДацько Ю. М.

Опис курсу

 

 

 

 

 

 

 

Форма

навчання

                    Курс                     Семестр Кредитів ECTS  

 

 

 

 

Загальний

обсяг

(год.)

 

 

 

Всього

аудит.

(год.)

 

у тому числі (год.):

 

 

Самос-

тійна

робота

(год.)

Контрольні  (модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт)

Курсові  проекти (роботи),  (шт.)

 

 

 

 

Залік

(сем.)

 

 

 

 

 

Екзамен

(сем.)

 

 

 

Лекції

 

 

 

Лабораторні

 

Прак тичні

Денна 4 7 4 120 32 20 12 88 1 7
Заочна
Екстернат

Рекомендована література

  1. Вишневський О.І. Довідник учителя іноземної мови. Київ, 1982.
  2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. Москва, 1982. 3.Дацько Ю.М. Завдання т а вправи з методики навчання англійської мови. Львів,2000.

4.Дацько Ю.М.Глосарій термінів з методики навчання англійської мови. Львів, 2002.

5.Дацько Ю.М. Методичні вказівки для написання курсової роботи з методики навчання англійської мови. Львів, 2010.

  1. Ніколаєва С.Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Київ, 2002.

7.Панова Л.С. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах.- Київ, 2010.

8.Cross D. A Practical Handbook of Language Teaching.- Longman, 1991.

  1. Doff A. Teach English. -Cambridge University Press, 1993.

10.Harmer J. How to Teach English-Longman, 1999.

11.Harmer J. The Practice of English Language Teaching.-Longman, 1991.

11.Heaton T.B. Writing English Language Tests.-Longman, 1988.

Матеріали

РП_з_методики

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус