Девлиш Ігор Андрійович

Посада: асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Телефон (робочий): (032) 239-41-76

Електронна пошта: ihor.devlysh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

дискурсна та когнітивна лінгвістика, навчання фахової англійської мови

Вибрані публікації

1. Функціонально-синтаксичні зв’язки інтернаціональної лексики в текстах засобів масової інформації// Журнал ВАК України «Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки», № 4. – Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2007. – С. 374-376 (0, 375 д.а.)

2. Номінативна структура інтернаціональних лексем і сполучень у текстах засобів масової і нформації// Наукові записки. – Вип. 75 (3). – Серія: Філологічні науки (Мовознавство): У 5-ти ч. – Кіровоград: РВВ КДУ ім. В. Винниченка, 2008, С. 222-225 (0,375 д.а.)

3. Особливості функціонування інтернаціональної лексики в аргументативному дискурсі / Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: Зб. – О.: Міжнар.гуманітар.ун-т, 2009. – Вип. 12. – С. 61-67

Біографія

1996-2001 – навчання у Львівському державному університеті імені Івана Франка
2001-2003 – викладач СШ №32 м. Львова
З 2003 – асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Перелік курсів:

Фахова англійська мова для студентів філософського, юридичного факультетів та факультету культури та мистецтв

Розклад