Довбенко Лариса Василівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, відповідальна за організацію навчального процесу з іноземної мови на механіко-математичному факультеті

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: larysa.dovbenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дослідження художньої перспективи – point of view (точка зору, погляд) або синонімічно-наративної стратегії авторського викладу на матеріалі британської пост-модерністської художньої літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття.

Курси

Публікації

Довбенко Л. В. (Не)надійність нарації як тип оповіді / Л.В. Довбенко, О.О.  Білинська // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Комунікація у сучасному соціумі” (Львів, 8 червня 2018 р.). / За ред. Микитенко Н. О., Морської Л. І., Яхонтової Т. В. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С.10–11.
Довбенко Л. В. Вербалізація образу ненадійного наратора (на матеріалі оповідання Едгара По “The tell-tale heart / Л. В. Довбенко // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 5(1). – С. 43-47.
Довбенко Л. В. Специфіка інтерпретації ключових понять наратології / Л. В. Довбенко // Науковий Вісник Чернівецького університету. Сер. герм. філол. – Вип. 595–596. – Чернівці, 2012. – С. 200–207. – 0,5 друк. арк.
Довбенко Л. В. Наративний формат фокалізації і точки зору у сучасному британському романі / Л. В.Довбенко // Наукові записки. Серія “Філологічні науки (мовознавство)”. – Вип. 96 (1). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Виниченка, 2011. – С. 169–172. – 0,25 друк. арк.
Довбенко Л. В. Точка зору в англомовній постмодерністській прозі: літературний та лінгвістичний фокус / Л. В. Довбенко // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Філологічна. – 2010. – Вип. 15. – С. 82-91.

Біографія

1983 – закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка

Професійна діяльність:
1993 – дотепер – асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Розклад