Дудок Роман Іванович

Посада: завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-76

Електронна пошта: roman.dudok@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

дослідження семантики мовного знака, вивчення суті інваріантного значення, як семантичного диференціалу, розробка та укладання англійського тлумачного словника нового типу.
Проводжу практичні заняття зі студентами стаціонарної форми гуманітарних факультетів, та аспірантами

Вибрані публікації

1.) Інваріантне значення та основні типи смислів прикметників з домінантами “rough” і “smooth”. Автореферат кандидатської дисертації, Львів, 1992 р. 
2.) Управління маркетингом; (інформаційні системи та маркетингові дослідження); Тексти лекцій англійською мовою. Львів, 1995 р. 
3.) Marketing Навчальний посібник для студентів англомовного вивчення маркетингу. Київ, 1997 р. (автор англійського перекладу). 
4.) Семна структура інваріантного значення. Зб. “Іноземна філогія”, Львів, 1999, вип. 111. 
5.) Семантичний диференціал та когнітивний потенціал сегментів дискурсу. – Розділ колективної монографії “Дискурс іноземномовної комунікації”, Львів, 2002.
Автор експерементальної навчальної програми рівневого викладання іноземної мови на факультетах гуманітарного профілю, яка впроваджена у навчальний процес на кафедрі. Рецензує дисертаційні роботи, статті, навчально-методичні матеріали, є виконавцем кафедральної держбюджетної теми.
Бере участь у двох міжнародних проектах “TEMPUS – TACIS” та “L’viv – Oregon Partnership” в рамках котрих отримав гранти та перебував на стажуванні з обміну досвідом між викладачами Львівського ун-ту та університетів Англії, Іспанії та США. Учасник міжнародної конференції TESOL у Солт-Лейк Сіті (штат Юта, США, квітень 2002 р.). Виступає з доповідями по тематиці свого наукового дослідження на конференціях професорсько-викладацького складу університету та науково-методичних семінарах кафедри.

Наукова біографія

Доцент і перший завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка ( з 1998), кандидат філологічних наук (1992), доцент (1996).
Закінчив 1983 відділення англійської філології факультету іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка. 1992 р. – канд дис. “Інваріантне значення та основні типи смислів прикметника (на матеріалі синонімічних рядів англійських прикметників з домінантами rough і smooth). 
Працював на кафедрі іноземних мов Львівського політехнічного інституту викл. (1984 – 1987), на кафедрі іноземних мов Львівської комерційної академії викл. (1987-1996), на кафедрі іноземних мов Львівського держ. ун-ту ім. І. Франка; доц. (1996-1998).

Розклад