Димчевська Наталія Василівна

Посада: асистент кафедри німецької філології

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Електронна пошта: Nataliya.Dymchevska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

  • Стилістика
  • Лінгвостилістика
  • Композиційно-стилістичні особливості німецького дорожнього репортажу в творах Альфреда Андерша

Курси

Публікації

Наукові статті

1. Dymtschewska N.W. Die Farbbezeichnungen in den Reisereportagen von A. Andersch und ihre stilistischen Funktionen im Text. / N.W. Dymtschewska // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 1. – с. 13-16.
2. Димчевська Н. В. Початкові фрагменти тексту в подорожньому репортажі Альфреда Андерша / Н. В. Димчевська // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної», 14-15 травня 2010 року. – За ред. В.К. Зернової, Полтава, 2010. – С. 119 – 122.

Тези доповідей
1. Димчевська Н.В. Стилістичні функції кінцевих абзаців в мандрівних репортажах Альфреда Андерша. // Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка, … лютого 2017 р. – ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, Львів, 2017, с.
2. Димчевська Н.В. Колористична лексика в зображенні живої природи в мандрівних репортажах Альфреда Андерша. // Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка, … лютого 2016 р. – ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, Львів, 2016, с.
3. Димчевська Н. В. Колористика північного пейзажу в мандрівних репортажах Альфреда Андерша. / Н. В. Димчевська // Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка, 26-27 лютого 2015 р. – ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, Львів, 2015, с. 22-23.
4. Димчевська Н. В. Функціонування термінів у текстах дорожніх репортажів (на основі дорожніх нотаток Альфреда Андерша «Die hohen Breitengrade»). / Н. В. Димчевська // Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка, 7 лютого 2014 р. – Львів, 2014, c. 23.
5. Димчевська Н. В. Особливості початкових фрагментів тексту в подорожньому репортажі Альфреда Андерша. / Н. В. Димчевська // Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка до 100-річчя від дня народження професора Йосипа Устимовича Кобова, 4-5 лютого 2010 р. – Львів, 2010, с. 22-23.
6. Димчевська Н. В. Die Wiederholung als Mittel der Textstruktur im Text der Reiseprosa von Alfred Andersch. / Н. В. Димчевська // Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів «Теорія та практика викладання німецької мови як іноземної: перспективи розвитку», 24-25 жовтня 2008 року, Тернопіль, 2008, с. 115 – 118.
7. Димчевська Н. В. Die Parenthese im Text der Reiseprosa von Alfred Andersch. / Н. В. Димчевська // Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів 26-27 жовтня 2007 рокую, Донецьк, 2007, с. 95 – 97.
8. Димчевська Н. В. Freie Apposition im Text der Reiseprosa von Alfred Andersch. / Н. В. Димчевська // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів «Німецька мова як перша та друга іноземна у середніх і вищих навчальних закладах України» 24-25 листопада 2006 р., Львів, 2006, с. 26 – 30.
9. Димчевська Н. В. Toponyme als Schlüsselwörter im Text der Reiseprosa von Alfred Andersch./ Н. В. Димчевська // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів «Специфіка навчання та вивчення німецької мови як іноземної в освітніх закладах України в контексті європейських рекомендацій та Болонського процесу» 11-12 листопада, 2005 р. – Львів, 2005, с. 46-47.

Навчально-методичні посібники
1. Термінологічний лінгвістичний словник-мінімум для студентів-германістів. Посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до філології» для студентів-германістів 1 і 2 курсу факультету іноземних мов. Укладачі: Віталіш Л. П., Димчевська Н.В., Дяків Х.Ю. та ін.- Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 52 с.
2. Lesen lernen durch Schreiben. Посібник для домашнього читання для студентів 1-2 курсів спеціальності «Англійська мова та література». Буйницька Т.О., Віталіш Л.П., Ворончак Л.Б., Димчевська Н.В. та ін. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 151 с.
3. Німецька мова. Посібник для самостійної роботи над читанням. Віталіш Л. П., Димчевська Н. В., Кондзьолка О. В., Котовські Г. Ф. та ін. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 148 с.
Переклади

1. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2018] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2018. – № 4. – C. 12-13, 16-21, 23-24.
2. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2018] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2018. – № 3. – C. 12-13, 16-21, 23-24.
3. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2018] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2018. – № 2. – C. 12-13, 16-21, 23-24.
4. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2018] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2018. – № 1. – C. 12-13, 16-21, 23-24.
5. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2017] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2017. – № 12. – C. 3, 12-13, 16-21.
6. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2017] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2017. – № 11. – C. 3, 12-13, 16-21.
7. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2017] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2017. – № 10. – C. 3, 12-13, 16-21.
8. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2017] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2017. – № 9. – C. 3, 12-13, 16-21.
9. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2017] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2017. – № 8. – C. 3, 12-13, 16-21.
10. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2017] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2017. – № 7. – C. 3, 12-13, 16-21.
11. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2017] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2017. – № 6. – C. 3, 12-13, 16-21.
12. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2017] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2017. – № 5. – C. 3, 12-13, 16-21.
13. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2017] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2017. – № 4. – C. 4, 12-13, 16-21.
14. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2017] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2017. – № 3. – C. 14, 16-19, 24.
15. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2017] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2017. – № 2. – C. 12-13, 16-19, 24.
16. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2017] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2017. – № 1. – C. 12-13, 16-19, 24.
17. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2016. – № 12. – C. 12-13, 16-19, 24.
18. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2016. – № 11. – C. 12-13, 16-19.
19. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2016. – № 10. – C. 12-13, 16-19.
20. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2016. – № 10. – C. 2-3, 15, 18-24.
21. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2016. – № 9. – C. 2-3, 15, 18-24.
22. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2016. – № 8. – C. 2-3, 15, 18-24.
23. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2016. – № 7. – C. 2-3, 15, 18-24.
24. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2016. – № 6. – C. 2-3, 15, 18-24.
25. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2016. – № 5. – C. 2-3, 15, 18-24.
26. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2016. – № 4. – C. 2-3, 14-15, 18-24.
27. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2016. – № 3. – C. 2-3, 13, 18-24.
28. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська.. – Тернопіль, 2016. – № 2. – C. 2-3, 13, 18-24.
29. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2016. – № 1. – C. 2-3, 15, 18-24.
30. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2015] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська.. – Тернопіль, 2015. – № 12. – C. 2-3, 15, 18-24.
31. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2015] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2015. – № 11. – C. 2-3, 15, 18-24.
32. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2015] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2015. – № 10. – C. 2-3, 16-24.
33. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2015] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2015. – № 9. – C. 2-3, 16-24.
34. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2015] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2015. – № 8. – C. 2-3, 16-24.
35. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2015] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2015. – № 7. – C. 2-3, 16-24.
36. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2015] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2015. – № 6. – C. 2-3, 15, 18-24.
37. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2015] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2015. – № 5. – C. 2-3, 15, 18-24.
38. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2015] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2015. – № 4. – C. 2-3, 14-15, 18-24.
39. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2015] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2015. – № 3. – C. 2-3, 13, 18-24.
40. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2015] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2015. – № 2. – C. 2-3, 13, 18-24.
41. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2015] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2015. – № 1. – C. 2-3, 15, 18-24.
42. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2014] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2014. – № 12. – C. 2-3, 15, 18-24.
43. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2014] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2014. – № 11. – C. 2-3, 15, 18-24.
44. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2014] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2014. – № 10. – C. 2-3, 16-24.
45. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2014] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2014. – № 9. – C. 2-3, 16-24.
46. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2014] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2014. – № 8. – C. 2-3, 16-24.
47. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2014] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська.. – Тернопіль, 2014. – № 7. – C. 2-3, 16-24.
48. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2014] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська.. – Тернопіль, 2014. – № 6. – C. 2-3, 15, 18-24.
49. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2014] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2014. – № 5. – C. 15, 18-24.
50. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2014] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2014. – № 4. – C. 13, 18-24.
51. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2014] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2014. – № 3. – C. 2-3, 15, 18-24.
52. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2014] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2014. – № 2. – C. 2-3, 15, 18-24.
53. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2014] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2014. – № 1. – C. 2-3, 15, 18-24.
54. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2013] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2013. – № 12. – C. 2-3, 15, 18-24.
55. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2013] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2013. – № 11. – C. 2-3, 15, 18-24.
56. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2013] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2013. – № 10. – C. 2-3, 15, 18-24.
57. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2013] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2013. – № 9. – C. 2-3, 15, 18-24.
58. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2013] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2013. – № 8. – C. 2-3, 15, 18-24.
59. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2013] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2013. – № 7. – C. 2-3, 15, 18-24.
60. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2013] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2013. – № 6. – C. 2-3, 15, 18-24.
61. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2013] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2013. – № 5. – C. 2-3, 15, 18-24.
62. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2013] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2013. – № 4. – C. 2-3, 14-15, 18-24.
63. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2013] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2013. – № 3. – C. 2-3, 13, 18-24.
64. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2013] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2013. – № 2. – C. 2-3, 13, 18-24.
65. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2013] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2013. – № 1 – C. 2-3, 7, 10-16.
66. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2012] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2012. – № 12. – C. 2-3, 15, 18-24.
67. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2012] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2012. – № 11. – C. 2-3, 15, 18-24.
68. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2012] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2012. – № 10. – C. 2-3, 15, 18-24.
69. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2012] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2012. – № 9. – C. 2-3, 15, 18-24.
70. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2012] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2012. – № 8. – C. 2-3, 15, 18-24.
71. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2012] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2012. – № 7. – C. 2-3, 15, 18-24.
72. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2012] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2012. – № 6. – C. 2-3, 15, 18-24.
73. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2012] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2012. – № 5. – C. 2-3, 15, 18-24.
74. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2012] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2012. – № 4. – C. 2-3, 15, 18-24.
75. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2012] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2012. – № 3. – C. 2-3, 15, 18-24.
76. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2012] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2012. – № 2. – C. 2-3, 15, 18-24.
77. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2012] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2012. – № 1. – C. 2-3, 15, 18-24.
78. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2011] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2011. – № 12. – C. 2-3, 15, 18-24.
79. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2011] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2011. – № 11. – C. 2-3, 15, 18-24.
80. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2011] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2011. – № 10. – C. 2-3, 15, 18-24.
81. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2011] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2011. – № 9. – C. 2-3, 15, 18-24.
82. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2011] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2011. – № 8. – C. 2-3, 15, 18-24.
83. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2011] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2011. – № 7. – C. 2-3, 15, 18-24.
84. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2011] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2011. – № 6. – C. 2-3, 15, 18-24.
85. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2011] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2011. – № 5. – C. 2-3, 15, 18-24.
86. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2011] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2011. – № 4. – C. 2-3, 15, 18-24.
87. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2011] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2011. – № 3. – C. 2-3, 15, 18-24.
88. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2011] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2011. – № 2. – C. 2-3, 15, 18-24.
89. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2011] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2011. – № 1. – C. 2-3, 15, 18-24.
90. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2010] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2010. – № 12. – C. 2-3, 7, 10-16.
91. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2010] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2010. – № 11. – C. 2-3, 7, 10-16.
92. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2010] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2010. – № 10. – C. 2-3, 7, 10-16.
93. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2010] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2010. – № 9. – C. 2-3, 7, 10-16.
94. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2010] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2010. – № 8. – C. 2-3, 7, 10-16.
95. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2010] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2010. – № 7. – C. 2-3, 7, 10-16.
96. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2010] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2010. – № 6. – C. 2-3, 7, 10-16.
97. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2010] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2010. – № 5. – C. 2-3, 7, 10-16.
98. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2010] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2010. – № 4. – C. 2-3, 7, 10-16.
99. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2010] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2010. – № 3. – C. 2-3, 7, 10-16.3
100. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2010] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2010. – № 2. – C. 2-3, 7, 10-16.
101. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2010] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2010. – № 1. – C. 2-3, 7, 10-16.
102. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2009] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2009. – № 12. – C. 2-3, 7, 10-16.
103. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2009] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2009. – № 11. – C. 2-3, 7, 10-16.
104. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2009] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2009. – № 10. – C. 2-3, 7, 10-16.
105. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2009] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2009. – № 9. – C. 2-3, 7, 10-16.
106. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2009] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2009. – № 8. – C. 2-3, 7, 10-16.
107. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2009] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2009. – № 7. – C. 2-3, 7, 10-16.
108. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2009] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2009. – № 6. – C. 2-3, 7, 10-16.
109. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2009] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2009. – № 5. – C. 2-3, 7, 10-16.
110. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2009] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2009. – № 4. – C. 2-3, 7, 10-16.
111. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2009] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2009. – № 3. – C. 2-3, 7, 10-16.
112. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2009] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2009. – № 2. – C. 2-3, 7, 10-16.
113. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2009] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2009. – № 1. – C. 2-3, 7, 10-16.
114. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2008] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2008. – № 12. – C. 2-3, 7, 10-16.
115. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2008] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2008. – № 11. – C. 2-3, 7, 10-16.
116. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2008] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2008. – № 10. – C. 2-3, 7, 10-16.
117. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2008] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2008. – № 9. – C. 2-3, 7, 10-16.
118. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2008] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2008. – № 8. – C. 2-3, 7, 10-16.
119. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2008] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2008. – № 7. – C. 2-3, 7, 10-16.
120. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2008] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2008. – № 6. – C. 2-3, 7, 10-16.
121. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2008] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2008. – № 5. – C. 2-3, 7, 10-16.
122. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2008] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2008. – № 4. – C. 2-3, 7, 10-16.
123. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2008] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2008. – № 3. – C. 2-3, 7, 10-16.
124. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2008] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2008. – № 2. – C. 2-3, 7, 10-16.
125. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2008] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2008. – № 1. – C. 2-3, 7, 10-16.
126. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2007] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2007. – № 12. – C. 2-3, 7, 10-16.
127. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2007] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2007. – № 11. – C. 2-3, 7, 10-16.
128. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2007] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2007. – № 10. – C. 2-3, 7, 10-16.
129. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2007] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2007. – № 9. – C. 2-3, 7, 10-16.
130. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2007] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2007. – № 8. – C. 2-3, 7, 10-16.
131. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2007] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2007. – № 7. – C. 2-3, 7, 10-16.
132. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2007] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2007. – № 6. – C. 2-3, 7, 10-16.
133. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2007] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2007. – № 5. – C. 2-3, 7, 10-16.
134. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2007] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2007. – № 4. – C. 2-3, 7, 10-16.
135. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2007] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2007. – № 3. – C. 2-3, 7, 10-16.
136. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2007] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2007. – № 2. – C. 2-3, 7, 10-16.
137. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2007] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2007. – № 1. – C. 2-3, 7, 10-16.
138. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2006] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2006. – № 12. – C. 2-3, 7, 10-16.
139. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2006] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2006. – № 11. – C. 2-3, 7, 10-16.
140. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2006] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2006. – № 10. – C. 2-3, 7, 10-16.
141. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2006] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2006. – № 9. – C. 2-3, 7, 10-16.
142. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2006] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2006. – № 8. – C. 2-3, 7, 10-16.
143. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2006] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2006. – № 7. – C. 2-3, 7, 10-16.
144. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2006] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2006. – № 6. – C. 2-3, 7, 10-16.
145. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2006] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2006. – № 5. – C. 2-3, 7, 10-16.
146. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2006] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2006. – № 4. – C. 2-3, 7, 10-16.
147. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2006] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2006. – № 3. – C. 2-3, 7, 10-16.
148. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2006] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2006. – № 2. – C. 2-3, 7, 10-16.
149. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2006] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2006. – № 1. – C. 2-3, 7, 10-16.
150. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2005] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2005. – № 12. – C. 2-3, 7, 10-16.
151. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2005] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2005. – № 11. – C. 2-3, 7, 10-16.
152. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2005] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2005. – № 10. – C. 2-3, 7, 10-16.
153. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2005] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2005. – № 9. – C. 2-3, 7, 10-16.
154. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2005] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2005. – № 8. – C. 2-3, 7, 10-16.
155. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2005] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2005. – № 7. – C. 2-3, 7, 10-16.
156. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2005] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2005. – № 6. – C. 2-3, 7, 10-16.
157. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2005] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2005. – № 5. – C. 2-3, 7, 10-16.
158. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2005] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2005. – № 4. – C. 2-3, 7, 10-16.
159. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2005] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2005. – № 3. – C. 2-3, 7, 10-16.
160. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2005] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2005. – № 2. – C. 2-3, 7, 10-16.
161. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви “Наша новоапостольська сім’я” // [Unsere Familie. Frankfurt / Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2005] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2005. – № 1. – C. 2-3, 7, 10-16.

Біографія

У 1987 році закінчила з золотою медаллю середню школу № 8 з викладанням ряду предметів німецькою мовою.

У 1987 році вступила до Львівського національного університету імені І.Франка, на факультет іноземних мов (спеціальність німецька мова та література), який закінчилаз відзнакою у 1992 році.

У 1992-1994 рр. – викладач-стажист кафедри німецької філології факультету іноземних мов Львівського державного університету імені І.Франка.

З 1994 року працює асистентом кафедри німецької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені І.Франка.

Розклад