Димчевська Наталія Василівна

Посада: асистент кафедри німецької філології

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Електронна пошта: Nataliya.Dymchevska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

 • Стилістика
 • Лінгвостилістика
 • Композиційно-стилістичні особливості німецького дорожнього репортажу в творах Альфреда Андерша

Курси

Публікації

Наукові статті

1. Dymtschewska N.W. Die Farbbezeichnungen in den Reisereportagen von A. Andersch und ihre stilistischen Funktionen im Text. / N.W. Dymtschewska // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 1. – с. 13-16.
2. Димчевська Н. В. Початкові фрагменти тексту в подорожньому репортажі Альфреда Андерша / Н. В. Димчевська // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної», 14-15 травня 2010 року. – За ред. В.К. Зернової, Полтава, 2010. – С. 119 – 122.

Тези доповідей
1. Димчевська Н.В. Стилістичні функції кінцевих абзаців в мандрівних репортажах Альфреда Андерша. // Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка, … лютого 2017 р. – ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, Львів, 2017, с.
2. Димчевська Н.В. Колористична лексика в зображенні живої природи в мандрівних репортажах Альфреда Андерша. // Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка, … лютого 2016 р. – ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, Львів, 2016, с.
3. Димчевська Н. В. Колористика північного пейзажу в мандрівних репортажах Альфреда Андерша. / Н. В. Димчевська // Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка, 26-27 лютого 2015 р. – ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, Львів, 2015, с. 22-23.
4. Димчевська Н. В. Функціонування термінів у текстах дорожніх репортажів (на основі дорожніх нотаток Альфреда Андерша «Die hohen Breitengrade»). / Н. В. Димчевська // Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка, 7 лютого 2014 р. – Львів, 2014, c. 23.
5. Димчевська Н. В. Особливості початкових фрагментів тексту в подорожньому репортажі Альфреда Андерша. / Н. В. Димчевська // Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка до 100-річчя від дня народження професора Йосипа Устимовича Кобова, 4-5 лютого 2010 р. – Львів, 2010, с. 22-23.
6. Димчевська Н. В. Die Wiederholung als Mittel der Textstruktur im Text der Reiseprosa von Alfred Andersch. / Н. В. Димчевська // Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів «Теорія та практика викладання німецької мови як іноземної: перспективи розвитку», 24-25 жовтня 2008 року, Тернопіль, 2008, с. 115 – 118.
7. Димчевська Н. В. Die Parenthese im Text der Reiseprosa von Alfred Andersch. / Н. В. Димчевська // Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів 26-27 жовтня 2007 рокую, Донецьк, 2007, с. 95 – 97.
8. Димчевська Н. В. Freie Apposition im Text der Reiseprosa von Alfred Andersch. / Н. В. Димчевська // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів «Німецька мова як перша та друга іноземна у середніх і вищих навчальних закладах України» 24-25 листопада 2006 р., Львів, 2006, с. 26 – 30.
9. Димчевська Н. В. Toponyme als Schlüsselwörter im Text der Reiseprosa von Alfred Andersch./ Н. В. Димчевська // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів «Специфіка навчання та вивчення німецької мови як іноземної в освітніх закладах України в контексті європейських рекомендацій та Болонського процесу» 11-12 листопада, 2005 р. – Львів, 2005, с. 46-47.

Навчально-методичні посібники
1. Термінологічний лінгвістичний словник-мінімум для студентів-германістів. Посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до філології» для студентів-германістів 1 і 2 курсу факультету іноземних мов. Укладачі: Віталіш Л. П., Димчевська Н.В., Дяків Х.Ю. та ін.- Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 52 с.
2. Lesen lernen durch Schreiben. Посібник для домашнього читання для студентів 1-2 курсів спеціальності «Англійська мова та література». Буйницька Т.О., Віталіш Л.П., Ворончак Л.Б., Димчевська Н.В. та ін. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 151 с.
3. Німецька мова. Посібник для самостійної роботи над читанням. Віталіш Л. П., Димчевська Н. В., Кондзьолка О. В., Котовські Г. Ф. та ін. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 148 с.

Переклади

 1. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2020] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2020. – № 1.  –  C. 14-24.
 2. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2019] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2019. – № 12.  –  C. 14-24.
 3. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2019] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2019. – № 11.  –  C. 14-24.
 4. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2019] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2019. – № 10.  –  C. 14-24.
 5. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2019] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2019. – № 9.  –  C. 14-24.
 6. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2019] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2019. – № 8.  –  C. 14-24.
 7. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2019] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2019. – № 7.  –  C. 14-24.
 8. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2019] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2019. – № 6.  –  C. 14-24.
 9. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2019] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2019. – № 5.  –  C. 14-24.
 10. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2019] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2019. – № 4.  –  C. 14-24.
 11. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2019] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2019. – № 3.  –  C. 14-24.
 12. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2019] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2019. – № 2.  –  C. 14-24.
 13. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2019] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2019. – № 1.  –  C. 14-21, 23-24.
 14. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2018] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2018. – № 12.  –  C. 3, 12-13, 16-21, 24.
 15. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2018] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2018. – № 11.  –  C. 3, 12-13, 16-21, 24.
 16. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2018] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2018. – № 10.  –  C. 12, 14-24.
 17. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2018] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2018. – № 9.  –  C. 12-13, 16-21, 23-24.
 18. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2018] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2018. – № 8.  –  C. 12-13, 16-21, 23-24.
 19. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2018] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2018. – № 7.  –  C. 12-13, 16-21, 23-24.
 20. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2018] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2018. – № 6.  –  C. 12-13, 16-21, 23-24.
 21. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2018] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2018. – № 5.  –  C. 12-13, 16-21, 23-24.
 22. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2018] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2018. – № 4.  –  C. 12-13, 16-21, 23-24.
 23. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2018] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2018. – № 3.  –  C. 12-13, 16-21, 23-24.
 24. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2018] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2018. – № 2.  –  C. 12-13, 16-21, 23-24.
 25. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2018] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2018. – № 1.  –  C. 12-13, 16-21, 23-24.
 26. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2017] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2017. – № 12.  –  C. 3, 12-13, 16-21.
 27. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2017] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2017. – № 11.  –  C. 3, 12-13, 16-21.
 28. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2017] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2017. – № 10.  –  C. 3, 12-13, 16-21.
 29. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2017] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2017. – № 9. –  C. 3, 12-13, 16-21.
 30. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2017] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2017. – № 8.  –  C. 3, 12-13, 16-21.
 31. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2017] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2017. – № 7.  –  C. 3, 12-13, 16-21.
 32. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2017] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2017. – № 6.  –  C. 3, 12-13, 16-21.
 33. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2017] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2017. – № 5.  –  C. 3, 12-13, 16-21.
 34. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2017] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2017. – № 4.  –  C. 4, 12-13, 16-21.
 35. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2017] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2017. – № 3.  –  C. 14, 16-19, 24.
 36. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2017] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2017. –  № 2.  –  C. 12-13, 16-19, 24.
 37. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2017] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2017. –  № 1.  –  C. 12-13, 16-19, 24.
 38. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2016. – № 12. –  C. 12-13, 16-19, 24.
 39. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2016. – № 11.  –  C. 12-13, 16-19.
 40. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2016. – № 10.  –  C. 12-13, 16-19.
 41. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2016. – № 10.  –  C. 2-3, 15, 18-24.
 42. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2016. – № 9.  –  C. 2-3, 15, 18-24.
 43. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2016. – № 8.  –  C. 2-3, 15, 18-24.
 44. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2016. – № 7.  –  C. 2-3, 15, 18-24.
 45. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2016. – № 6.  –  C. 2-3, 15, 18-24.
 46. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2016. – № 5.  –  C. 2-3, 15, 18-24.
 47. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2016. – № 4.  –  C. 2-3, 14-15, 18-24.
 48. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2016. – № 3.  –  C. 2-3, 13, 18-24.
 49. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська.. – Тернопіль, 2016. –  № 2.  –  C. 2-3, 13, 18-24.
 50. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2016] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2016. –  № 1.  –  C. 2-3, 15, 18-24.
 51. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2015] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська.. – Тернопіль, 2015. – № 12. –  C. 2-3, 15, 18-24.
 52. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2015] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2015. – № 11. –  C. 2-3, 15, 18-24.
 53. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2015] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2015. – № 10.  –  C. 2-3, 16-24.
 54. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2015] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2015. – № 9.  –  C. 2-3, 16-24.
 55. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2015] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2015. – № 8.  –  C. 2-3, 16-24.
 56. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2015] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2015. – № 7.  –  C. 2-3, 16-24.
 57. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2015] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2015. – № 6.  –  C. 2-3, 15, 18-24.
 58. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2015] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2015. – № 5.  –  C. 2-3, 15, 18-24.
 59. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2015] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2015. – № 4.  –  C. 2-3, 14-15, 18-24.
 60. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2015] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2015. – № 3.  –  C. 2-3, 13, 18-24.
 61. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2015] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2015. – № 2.  –  C. 2-3, 13, 18-24.
 62. Щомісячний часопис Новоапостольської церкви «Наша новоапостольська сім’я» // [Unsere Familie. Frankfurt/Main : Friedrich Bischoff Verlag GmbH, 2015] ; пер. з нім. Н. В. Димчевська. – Тернопіль, 2015. – № 1.  –  C. 2-3, 15, 18-24.

Біографія

У 1987 році закінчила з золотою медаллю середню школу № 8 з викладанням ряду предметів німецькою мовою.

У 1987 році вступила до Львівського національного університету імені І.Франка, на факультет іноземних мов (спеціальність німецька мова та література), який закінчилаз відзнакою у 1992 році.

У 1992-1994 рр. – викладач-стажист кафедри німецької філології факультету іноземних мов Львівського державного університету імені І.Франка.

З 1994 року працює асистентом кафедри німецької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені І.Франка.

Розклад