Гуляк Оксана Богданівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: oksana.huliak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • комунікативна та когнітивна лінгвістика
 • методологічна культура
 • методи інтенсивного навчання іноземних мов
 • ефективне спілкування у туризмі

Публікації

Автореферат дисертації:

Рибак О. Б. Індивідуалізація навчання в середній школі Англії [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 /Рибак Оксана Богданівна; Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1994. – 25с.

 Навчальні посібники:

 1. Баглай О.І., Гуляк О.Б., Матвіїв-Лозинська Ю.О., Никитенко О.Д., Швець Г.В. Оволодіння навиками іноземної комунікації (англійської) майбутніми фахівцями туристично-економічної сфери: навч. посіб. для І курсу. – Львів: СПОЛОМ, 2018.–116 м.: іл., табл. – Бібліогр. : 114с. (15назв). – ISBN 978-966-919-351-3.
 2. Баглай О.І., Гуляк О.Б., Матвіїв-Лозинська Ю.О., Швець Г.В. Оволодіння навиками іноземної комунікації (англійської) майбутніми фахівцями туристично-економічної сфери : навч. посіб. для ІІ курсу. –Львів: СПОЛОМ, 2018. – 142 с.: іл., табл. – Бібліогр.: 140 с. (15 назв).– ISBN 978-966-919-   352-0.

 Вибрані статті:

 1. Huliak O. The specifics of teaching foreign languages to students majoring in tourism / O. Huliak // Науковий огляд [Scientific review]. – 2021. – Vol. 1. – No 73. – P. 15–27. (CrossRef, WorldCat, CiteFactor)
 2. Huliak O. (2021). The specifics of teaching foreign languages to students majoring in Науковий огляд [Scientific review], 1 (73), 15-27.
 3. Гуляк О. Б. Основні підходи до професійно орієнтованого навчання іноземних мов у ЗВО туристичного профілю. Науковий огляд. Київ, 2020. № 6 (69), С. 32 – 47
 4. Гуляк О. Б. (2020). Розвиток компетенції особистісного вдосконалення у процесі навчання іноземної мови майбутніх фахівців туристичної галузі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», № 10 (78), 3-6.
 5. Huliak O. Formation of skills of effective professional communication in foreign languages . The actual problems of the world today. London, 2019. Volume 2. P.69-79 (приєднання наукової праці на платформі Web of Science)
 6. Huliak O. B. Competence approach to teaching foreign languages to students majoring in tourism and economics // Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст] : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України. Львів. інст-т економіки і туризму; [редкол. : І.О. Бочан та ін.]. – Львів : ЛІЕТ, 2018. № 13. – С. 198-205.
 7. Гуляк О. Б. Іноземна мова як чинник професійної самореалізації студента. Педагогічний процес: теорія і практика. № 1-2, 124-130.
 8. Гуляк О. Б. Самостійна робота студентів при вивченні іноземних мов як елемент їхньої майбутньої професійної самореалізації. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції, додатковий 5-й том. 2018
 9. Guliak O.B. Communicative competence as a professional characteristic of an expert in tourism // European Research / XVII Международная научно-практическая конференция “European Research: Innovation in Science, Education and Technology. – Лондон, Великобритания, 28-29 июля – p. 56-59.
 10. Гуляк О. Б. Розвиваючий аспект інтенсивного навчання іноземних мов // Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст] : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України. Львів. інст-т економіки і туризму; [редкол. : І.О. Бочан та ін.]. – Львів : ЛІЕТ, 2016 – №11.  ̶  282-287.
 11. Гуляк О. Б. Роль мови в особистісно-професійному становленні студентів туристичних спеціальностей / О. Б. Гуляк. // Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст] : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України. Львів. інст-т економіки і туризму; [редкол. : І.О. Бочан та ін.]. – Львів : ЛІЕТ, 2015. – №10. – С. 269-272.
 12. Гуляк О. Б. Групова робота як метод інтерактивного навчання / О. Б. Гуляк. // Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст] : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України. Львів. інст-т економіки і туризму; [редкол. : І.О.Бочан та ін.]. – Львів: ЛІЕТ, 2014. – № 9. – 364 с. – С. 335-339.
 13. Гуляк О. Б., Хмілярчук Н. С.  Особистісне становлення студентів економічно-туристичних спеціальностей на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням / О. Б. Гуляк, Н. С. Хмілярчук // Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст]: зб. наук. ст. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. Львівський інститут економіки і туризму; [редкол.: І. О. Бочан та ін.]. – Львів: ЛІЕТ, 2011. – № 6. – 288-292 с.

Біографія

1994 диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки».
1988 диплом з відзнакою, Івано-Франківський державний педагогічний інституту ім. В. С. Стефаника,  спеціальність «Англійська і німецька мови», кваліфікація – вчитель англійської і німецької мов.

Професійна діяльність:

2021- дотепер доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. І. Я. Франка.
2019-2021 доцент кафедри іноземних мов Львівського інституту економіки і туризму.
2016-2019 в.о. доцента кафедри іноземних мов Львівського інституту економіки і туризму.
2004-2016 старший викладач кафедри іноземних мов Львівського інституту економіки і туризму.
1995-2003 старший викладач кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів КНПУ ім. М. П. Драгоманова.
1993-1995 викладач кафедри практики англійської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов.
1994 захистила кандидатську дисертацію на тему «Індивідуалізація навчання в середній школі Англії», присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки».
1990-1993 аспірантка кафедри педагогіки Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького.
1983-1988 студентка факультету іноземних мов Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В. С. Стефаника.

Різне

Керівництво науково-дослідною темою «Іноземні мови як засіб ефективного професійного спілкування фахівців туристично-економічної сфери». Термін виконання: 01.02.2016-31.12.2020.

Розклад