Карагодін Роман Володимирович

Наукові інтереси

юридичний переклад, часовіддалений (діахронний) переклад правових пам’яток, лінгвокультурні аспекти перекладу, когнітивна лінгвістика

Публікації

Карагодін Р. В. Особливості відтворення термінів на позначення поняття “держава” у перекладі Першого Литовського статуту англійською мовою / Р. В. Карагодін // Наукові записки ТНПУ. Серія: Мовознавство. –  2016. – Вип. II (26). – С. 52–59.

Карагодін Р. В. Термін «выступъ» у праві Великого князівства Литовського та специфіка його відтворення в перекладі Першого Литовського статуту англійською мовою / Р. В. Карагодін // Наукові записки ТНПУ. Серія: Мовознавство. – 2018. – Вип. ІІ (30). – С. 32–39.

Karagodin R. Network Models as a Tool for Analyzing the Equivalence of Terms Designating the Notion “State” in the Translation of the 1529 Lithuanian Statute into English / Roman Karagodin // Тези звітної наукової  конференції  професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (7-8  лютого  2017  р.). – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 54–55.

Karagodin R. Rendering Terms Designating Violation of Law in Translation of the First Lithuanian Statute into English / R. Karagodin // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (22-23 лютого 2018 р.). – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – С. 37.

 

Біографія

Із 2011 по 2016 рр. навчався в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка, де здобув повну вищу освіту за спеціальністю “переклад (англо-український)”, отримав диплом із відзнакою.

Із 2012 по 2015 р. паралельно навчався в Тернопільському національному економічному університеті за спеціальністю “правознавство”, де здобув базову вищу освіту.

Від 2016 р. і дотепер – аспірант кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура. Тема дисертаційного дослідження: “Лінгвокультурні особливості перекладу суспільно-політичної лексики Першого Литовського статуту англійською мовою”.

Різне