Ковальчук Олена Петрівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Електронна пошта: olena.kovalchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

зіставне мовознавство
лексикологія
семантика
порівняльна типологія

Публікації

Статті в наукових фахових виданнях України:

 1. Ковальчук О. П.Лексико-семантичні групи епонімів в англійській та українській мовах: зіставний аналіз. Вісник ХДУ. Серія Перекладознавство та міжкультурна комунікація. Харків, 2018. No. 2. С. 153–156.
 2. Ковальчук О. П. Семантичні зміни у власних назвах. Актуальні питання іноземної філології. Луцьк, 2017. No С.78–84.
 3. Ковальчук О. П. Походження англійських та українських епонімів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. Одеса, 2018. № 35. С. 114–
 4. Ковальчук О. П. Інтернаціоналізми як компоненти запозиченої епонімної лексики в сучасній українській та англійській мовах. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2019. Вип. 9, Том. 2. С. 88–
 5. Ковальчук О. П. Неологізми у складі епонімної лексики з антропонімічним компонентом у сучасних англійській та українській мовах. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2019. Вип. 10, Том. 2. С. 74–
 6. Ковальчук О. П. Теоретичне підгрунтя реалізації методу зіставного аналізу для дослідження епонімів сучасної англійської та української мов. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. Одеса, 2019. № 39. Т 2. С. 104–
 7. Ковальчук О. П. Словотвірні особливості епонімних сполук у сучасних англійській та українській мовах. Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. Запоріжжя, 2019. № 2 (57). С. 104–108.

Статті в зарубіжних виданнях:

 1. Kovalchuk O. Категоріальна організація епонімів у лексико-семантичних групах сучасних англійської та української мов. Sciences of Praha, 2019. 39. Vol. 4. P. 4346.
 2. Kovalchuk O. Semantics of Eponyms in Modern English and Ukrainian Languages: Linguocultural Perspective. World Science. Warsaw, 2019. № 6 (46). Vol. P. 43–46.
 3. Ковальчук О. П. Метафоричні й метонімічні трансформації в семантиці епонімів сучасних англійської та української мов. East European Scientific Journal. Warsaw, 2019. № 6 (46). Part P. 54–57.

Публікації в інших виданнях, тези  наукових доповідей:

 1. Kovalchuk O. Word-formation features of English and Ukrainian eponyms: contrastive analysis. Literatura, socjologia i kulturoznawstwo Naukowa i Praktyczna Nauka światowa: problemy i innowacje : zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej organizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych. Warszawa, 31.10.2017. Warszawa, 2017. P. 30–
 2. Kovalchuk O. Eponyms at English lessons. PATHWAYS TO SUCCESS FOR CONTEMPORARY ENGLISH TEACHERS AND THEIR LEARNERS: TESOL-Ukraine National Convention. Lviv, April 25-26, 2017. Lviv, 2017. P. 90–
 3. Ковальчук О. П. Підходи до тлумачення терміна «епонім» у сучасній лінгвістиці. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук: міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 23-24 лютого 2018 р. Одеса, 2018. С. 54–
 4. Ковальчук О.П. Семантико-когнітивні засади зіставного дослідження епонімів української та англійської мов. Нове у філології сучасного світу: міжнародна науково-практична конференція, м. Львів, 07-08 червня 2019 р. Львів, 2019. С. 39–
 5. Ковальчук О. П. Динаміка розвитку епонімної лексики сучасних англійської та української мов. Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 14–15 червня 2019 р. Київ, 2019. С. 67–

Біографія

У 2013 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – « Переклад», кваліфікація – магістр філології. Перекладач з англійської мови. Викладач перекладу і англійської мови.

З 2016 року працює на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету ім.. Івана Франка

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію «Структурно – семантичні особливості епонімів англійської та української мов» зі спеціальності 10.02.17  порівняльно – історичне і типологічне мовознавство

Розклад