Кузнецова Лілія Рафаїлівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-76

Електронна пошта: Liliya.kuznetsova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

лінгвостилістика, стилістичні особливості сучасної американської і англійської літератур, сучасна   американська публіцистика; методика викладання англ. мови, впровадження інформаційних технологій у викладання іноземної   мови

Вибрані публікації

Стилістичне функціонування емоційно забарвленої лексики в публіцистиці Джеймса Болдуіна. Іноземна Філол., 1983. Вип.69; Прагматический аспект предложения в публицестическом стиле. 1989 – Деп..в ИНИОН АН СССР №39500 4.09.1989 г.;
Навчальна програма для складання кандидатського мінімуму з іноземних мов для немовних спеціальностей. 2002.

Біографія

Навчалась в СШ м.Дрезден, м. Віттенберг (НДР), закінчила СШ у Львові (1966). Випускниця ф-ту іноземних мов, англ.
відділення, ЛДУ (1971). 1971–  1975 викладач англ. і франц.  мов Львівського фінансового технікуму.
1975 – 1976 працювала у Львівській державній консерваторії ім. М.В. Лисенка на посаді викладача англійської мови кафедри
іноземних мов.
З 1976 до тепер працює на кафедрі іноземних мов (тепер кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів).
У 1983 –1986 аспірант Львівського університету. 1987 захистила  кандидатську дисертацію: “Структура предложения как средство авторской прагматики в публицестическом тексте” ( на матеріалі публ. Дж. Болдуіна).
З 1993 член Британської Ради; 1995 проходила підвищення кваліфікації у Києві по лінії Британської Ради, у вересні 1996 cтажування у Великій Британії; член групи професійної підготовки викладачів з впровадження сучасної методики викладання англ. мови в школах Західного регіону України при Британський Раді. Очолювала секцію англійської мови кафедри (1996 – 1998). Член Міжнародних асоціацій викладачів англійської мови (IATEFL, TESOL) з 1995 і 1997 відповідно. 2002 закінчила курс з впровадження інформ. технологій у викладання англ. мови  при Орегонському університеті Американському Інституту Англійської Мови через Інтернет.
З 11 жовтня по 25 листопада 2002 пройшла наукове стажування у США при Орегонському Університеті.

Розклад