Мисловська Леся Василівна

Посада: доцент кафедри класичної філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-38

Електронна пошта: lesya.myslovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Лексикологія та стилістика латинської мови, методика викладання латинської мови, антична культура та литература.

Читає курс лекцій з грецької літератури та спецкурс з сучасної латинської медичної термінології. Веде практичні заняття з латинської мови на відділенні класичної філології.

Курси

Вибрані публікації

 1.  Прикметники на позначення кольору в ”Naturalis historia” Плінія Старшого. //Іноземна філологія. Львів. 1996. Вип.109. с.144-150.
 2. Лексична синонімія прикметників з інваріантним значеннямкрасивий” //Іноземна філологія. Львів.1996.Вип.110. с.72- 78.
 3. Лексичні синоніми як засіб характеристики інтелектуальних властивостей людини (на матеріалі листів Ціцерона, Сенеки) Іноземна філологія. Львів, 1993. Вип. 106. С. 121-130.
 4. Культурологічний аспект викладання латинської мови у системі університетської освіти /у співавторстві з Пилипів О.Г/ // Вища освіта України. №4. Київ. 2003. с.80-84.
 5. До питання вивчення синонімів у античності// Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. Вип.21. ч.2. Київ.2007. с.242-245.
 6. Структурно–семантичні особливості латинських фразеологізмів // Іноземна філологія. Вип. 122. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка 2010. С.44-51.
 7. Синоніми-прикметники на позначення позитивної оцінки у листах Ціцерона, Сенеки, Плінія Молодшого // Класична філологія у контесті сучасності. Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 6-7 жовтня 2011р. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. с.39-46.
 8. Латинські фразеологізми з іменником у структурі. // Класична філологія у XXI ст.: Здобутки і перспективи. Матеріали Всеукраїнських наукових читань, присвячених 90 -річчю від дня народження професора кафедри класичної філології В.П.Маслюка. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – с.48-51.
 9. Culturogical Approach to Teaching the Latin Language. // ETC European Transfer of Culture Literature Language Didactics 10-12.042014 NYSA. Book of Abstracts. Nysa, 2014. с.38.
 10. Прикметники-синоніми на позначення негативної оцінки у промовах Ціцерона проти Катіліни. // Lingvistica integrala – multilingvism – discurs litterar.  Інтегральне мовознавство – багатомовність – літературний дискурс. Colocviul International de Stiinte ale Limbajului  “Eugeniu Coseriu”. Suceava- Cernauti-Chisinau.   с. 747-753
 11. Функціонування синонімів-прикметників у листах Ціцерона, Сенеки і Плінія Молодшого/ Леся Мисловська // Simpozionul International Grigore Bostan – 75. Probleme Actuale de Filologie Romana. Чернівці: Місто, 2016. С.514-521.
 12. Ways of terms formation in linguistic discourse / у співавторстві з Ольгою Іващишин //Discourse Analysis and Beyond: Reflections of Discourse in Culture, Society and Vocational Language. Book of Abstracts. March 19-20. 2015. Nitra. Slovakia. C.15-16.
 13. Online Support Promoting Writing Skills of PhD Students / у співавторстві з Ольгою Іващишин //Unterstützung von L2-Schreibkompetenzen an deutschsprachigen Universitäten. Technische Universität München. Deutschland, April 7-8, 2016. C. 16-17.
 14. Мисловська Л. Прикметники на позначення оцінки у промовах Ціцерона проти Катіліни / Леся Мисловська //  Міжнародна науково-практична конференція “Мова, література і культура: Актуальні питання взаємодії”: матер. між нар. наук.-практ. конф., м. Львів, 13-14 жовтня 2017 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2017.

Біографія

1971-1976 – студентка факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.   Класична філологія.

1980-1984 – викладач кафедри класичної філології

1984-2988 – аспірантка кафедри класична філологія

1994 – захистила кандидацьку дисертацію на тему: “ Лексичні синоніми в листах Ціцерона, Сенеки, Плінія Молодшого ( на основі прикметників ).”

1996 – отримала звання доцента кафедри класичної філології

Леся Мисловська, філолог-класик, мовознавець.

Різне

 1. Сучасна  латинська медична термінологія.Навчальний  посібник. Львів.2000. 102 с.( у співавторстві з проф.Шарипкіним С.Я., доц. Пилипів О.Г.)
 2. Основи сучасної латинської медичної термінології. / у співавторстві з Пилипів О.Г. // Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Львів: ЛНУ імені  Івана Франка. 2012. – 252с.
 3. Латинська мова та основи юридичної термінології/ у співавторстві з  Пилипів О.Г., Олійник Л.Р. //Підручник  для вищих навчальних закладів. Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2015. –  280 с.
 4. Пилипів О.Г., МисловськаЛ.В., Карбовнік І.В.Словник латинізмів у юридичній термінології та діловій мові./ Пилипів О.Г., Мисловська Л.В.Карбовнік І.В. // Львів: ЛНУ 2018.  26 с.

Розклад