Латинська мова і автори (класична філологія 1 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16Іспит
26Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1104Інк11Мокрівська М. Т.
2104Інк11доцент Мисловська Л. В.

Опис курсу

 Курс латинської мови передбачає вивчення латинської фонетики,  морфології,

синтаксису  та лексики в обсязі, що дозволяє читати навчальні тексти та фрагменти

творів латинських авторів. Знайомство з основами латинської фразеології та словотвору,

лінгвістичний аналіз тексту.

Результати навчання:

 знати:

  • нормативний курс латинської мови
  • базовий лексичний мінімум
  • сентенції

вміти:

  • читати та  перекладати речення з латинської мови  українською та з української

 латинською, 

  • здійснювати детальний граматичний аналіз латинських текстів
  • пояснювати значення компонентів слова.

Рекомендована література

Базова :

  1. Оленич Р.М.,Оленич І.Р,Чернюх Б.В.. Латинська мова: Навч.посібн.-Вид.2-ге, виправл. і доповн.-Львів:Світ,2008.-472с.:іл..
  2. Сафроняк О.,Волощук В.,Волощук М..Латинська мова: підручник.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка,2015.-458 с.

Допоміжна:

  1. Вацеба О.А.,Олійник Л.Р.Lectura Latina:Навчальний посібник.-Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2008.-200с.іл.
  2. Ревак Н.Г., Сулим В.Т.. Латинська мова(для неспеціальних факультетів).Підручник.-Львів: ЛНУ ім..Івана Франка,2002.- 240 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус