Історія старогрецької літератури

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік
22Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132ArrayІнк11
232ArrayІнк11

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

 

Курс передбачає ознайомлення з основними періодами розвитку старогрецької

літератури від часу її виникнення і до епохи римського панування. Представлені твори репрезентують основні жанри старогрецької літератури, а саме: міфологія, епічні поеми, лірика, байка, драма(трагедія, комедія), прозаїчні жанри, антична біографія, сатира, роман.  Вивчається життя і творчий доробок найвидатніших представників літератури Стародавньої Греції, їх внесок у подальше становлення широкого спектру напрямків, течій і художніх форм літературного процесу. Особливості впливу старогрецької  літератури на формування всієї духовної культури європейських країн.

 

 

 

Результати навчання:

знати:

  • основні тенденції розвитку старогрецької  літератури,
  • формування різноманітних жанрів,
  • творчий доробок старогрецьких авторів

 

  • вміти:
  • аналізувати твори старогрецьких авторів,
  • володіти понятійним матеріалом літературознавчої науки,
  • характеризувати літературний процес у Стародавній Греції.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус