Онуфрів Андріана Ростиславівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: andriana.onufriv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

методика навчання англійської мови професійного спрямування у вищій школі

Курси

Публікації

Автореферат дисертації:

Онуфрів А. Р. Формування англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Онуфрів Андріана Ростиславівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с.

Навчально-методичні посібники:

Онуфрів А. Р.
Котловський А. М.
Face the Challenge: Presentations for Marketers. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 92с.

Вибрані статті:

Онуфрів А. Р. Методологічні основи формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні / А. Р. Онуфрів // Педагогічний альманах: зб. наук. пр. / редкол. В. В. Кузьменко та ін. – Вип. 41. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019.– С. 206–212.
Онуфрів А. Р. Особливості використання методики формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні у майбутніх маркетологів на основі презентації за сценарієм // Zbiór artykułów naukowych : Pedagogika . Priorytetowe obszary badawcze : od teorii do praktyki. – Lublin, 2017. – № 2. – P. 39–45.
Онуфрів А. Р. Етапи формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному академічному спілкуванні майбутніх маркетологів на основі презентації // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія : Педагогіка, соціальна робота – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (39). – С. 284–287.
Onufriv A. Peculiarities of English academic discourse in oral communication of perspective marketers // Intellectual Archive. – Canada, 2016. – № 5. – P. 63–72.
Онуфрів А. Р. Автоматизація мовленнєвих операцій у процесі формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному академічному спілкуванні майбутніх маркетологів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володтитра Гнатюка. – Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2016. – № 4. – С. 115–122.
Онуфрів А. Р. Технологія підготовки і проведення презентацій у контексті формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в академічному професійно орієнтованому усному спілкуванні // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 14. – С. 244–251.

Тези доповідей:

Онуфрів А. Р. Професійний портрет маркетолога : основні обов’язки, домінувальні функції, комунікативні ситуації професійно орієнтованого спілкування // Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Вінниця, 28 лютого 2017 р.). – Вінниця, 2017. – С. 187–188.
Онуфрів А. Р. Предметний аспект змісту формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному академічному спілкуванні майбутніх маркетологів // Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада 2016 р.). – Тернопіль, 2016. – С. 204‑207.

Біографія

2015 – кваліфікація – магістр філології, викладач англійської і французької мов та світової літератури.

Професійна діяльність

2019 – дотепер – доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. І. Франка.
2015 – 2019 – асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. І. Франка.

Розклад