Раду Алла Іванівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-76

Електронна пошта: Alla.Radu@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

лінгвістика тексту, стилістика, дискурсознавство, рекламний дискурс, юридичний дискурс.

Організувала 2-5 лютого 2003 р. проведення у ЛНУ Міжнародного семінару “Розробка навчальних програм та матеріалів зі спеціальності ‘Іноземна мова як мова фаху’ для студентів університетів Центральної та Східної Європи”, у якому прийняли участь 20 викладачів університетів України, Чехії, Росії, Угорщини, Латвії.
Пройшла стажування в Інституті Американської Англійської Мови Орегонського Університету (США, квітень 2003 р.) – відвідала серії занять з навчальних курсів: а) Крос-культурні аспекти ділової комунікації; б) Організація дослідницької роботи студентів; в) Письмова академічна англійська мова; г) Усна академічна англійська мова; пройшла підготовку за програмою: “Підвищення ефективності викладацької роботи в університеті”.
Організувала роботу літньої науково-методичної школи по впровадженню навчальних курсів з академічної англійської мови у практику викладання англійської мови як іноземної та мови фаху. Школа проходила 28-31 травня 2003 р. на базі Державного педагогічного університету м. Кривий Ріг. У роботі школи взяли участь 42 викладача університетів м. Кривий Ріг, Дніпропетровськ та Жовті Води. Залучила до роботи у школі в якості тренерів/викладачів-методистів викладачів Орегонського університету – Д. Кулхард, К. Пфелпс та викладачів ЛНУ ім. І. Франка – Г. Хомечко, Г. Калужну, А. Раду.
Провела два тренінг-семінари “Впровадження спецкурсів з академічної англійської мови у програму викладання англійської мови як мови фаху в університетах України (на основі досвіду каф-ри іноз. мов для гуман. ф-тів ЛНУ ім. І. Франка)” для слухачів літньої школи у Кривому Розі (29-31.05.2003).
Брала участь у розробці держбюджетних тем: тема ЗІ-170 Б “Іноземні мови як мови фаху. Розробка методики фахового викладання іноземних мов” (1997-1999); тема ІГ-21 Б “Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов на гуманітарних факультетах вузів” (2000-2002).
Була відповідальною за випуск та коректором колективної монографії “Дискурс іноземномовної комунікації” (Львів: Вид-во ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 495 с.).
Була членом оргкомітету, відповідальним секретарем міжнародної наукової конференції “Прикладна лінгвістика у ХХІ столітті: лінгводидактичні та культурологічні стратегії” (Львів, 2003.), а також відповідальною за випуск програми та збірника матеріалів конференції. Була членом редколегії збірника матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. “Інноваційні ідеї та вирішальні завдання у викладанні англійської мови як мови фаху” (Хмельницький: Вид-чий центр Технологічного університету Поділля, 2003).
Науковий секретар Регіонального семінару “Проблеми лінгвістики тексту та дискурсознавства” під керівництвом д.ф.н., проф. К.Я. Кусько. 
Член Асоціації викладачів англійської мови TESOL-Ukraine з 1995 р., віце-президент з 2003 р. Член Асоціації викладачів англійської мови International TESOL з 2003 р. 

Біографія

У 1979-1986 – викладала англійську мову у СШ № 17 (Львів), СШ № 36 (Миколаїв), СШ № 70 (Запоріжжя); 1989-1992 – ст. вчитель СШ № 17 (Львів); 1992-1994 – ст. вчитель гуманітарної гімназії (Львів); 1994-дотепер – асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.
Автор 35 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. 2 розділів колективних монографій та 10 статей.

Розклад