Рожак Наталія Володимирівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: nataliya.rozhak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • методика викладання англійської мови як іноземної;
  • практичний курс англійської мови.

Публікації

Автореферат дисертації:

Рожак Н. В. Професійна підготовка майбутніх учителів англійської мови в університетах Англії і Шотландії [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 /  Рожак Наталія Володимирівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – 19 с.

Навчальний посібник:

Микитенко Н. О.
Козолуп М. С.
Рожак Н. В.
Основи англомовної академічної комунікації для студентів та аспірантів природничих спеціальностей : навч. посібник. 2-ге вид. випр. і допов. / Н. О. Микитенко, М. С. Козолуп, Н. В. Рожак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка 2020. – 226 с.
Микитенко Н. О.
Семеряк І. З.
Рожак Н. В.
English Friendbook for IT Gurus : навч. посібник / Н. О. Микитенко, І. З. Семеряк,  Н. В. Рожак. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 188 с.

Cтатті:

Rozhak N. The System of Future Teachers’ Professional Development / V. Pliushch, N. Rozhak, A. Cherednyk, I. Kalynovska, O. Honcharuk, A. Kuzminskyi // Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, – Vol. 13. – No. 3. – Р. 51–72.
Рожак Н. В.
Микитенко Н. О.
The role of multimedia in the process of intensification of foreign language classes / Н. В. Рожак, М. М. Микитенко // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Вип. 189. Серія: Педагогічні науки. – 2020,  С. 155–160. (Index Copernicus)
Микитенко Н. О. Teaching communication strategies to the computer programming students / Н. О. Микитенко, Н. В. Рожак, І. З. Семеряк // Advanced Education. Новітня освіта. – 2019. – № 12. – С. 50–57. (Web of Science)
Рожак Н. В. Аспект міжкультурного спілкування як основа формування комунікативної компетенції у студентів неспеціальних факультетів / Н. Рожак // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки / редкол. : В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – 2019. – Вип. 177. –  С. 286–293. (Index Copernicus)
Рожак Н. В. Формування комунікативної компетенції студентів природничої спеціальності / Н. В. Рожак // Вісник Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Педагогічні науки . – Черкаси, 2017.-С. 118-125.
Rozhak N. Ecological segment in the English language classes for students of Natural Sciences Faculties //  Ecological footprint in central Europe. Monograph / Ed. by M. Labaj, J. Sobczuk.- Sucha Beskidzka, 2016.- P. 258-266.
Sulym N. The methodology of training English teachers at British universities: Case studies from Ukraine // Communication. Internationalization in Teacher Education. Vol. 4 / Ed. by P. Rabensteiner, G. Rabensteiner.- Schneider Verlag Hohengehren, 2014.- P. 84-91.
Сулим Н. В. Професійна підготовка майбутніх вчителів англійської мови в університетах Великій Британії та Шотландії / Н. В. Сулим // Вісник Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. Серія : Педагогічні науки. Наукові записки. – Кіровоград, 2014. – № 125. – С. 197–201.
Сулим Н. В. Стандарти кваліфікованого вчителя англійської мови у Великобританії / Н. В. Сулим // Вісник Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси, 2013. – № 3(274). – С.109–113.
Сулим Н. В. Моделі підготовки майбутніх вчителів англійської мови у вищих навчальних закладах Англії та Шотландії / Н. В. Сулим // Вісник Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси , 2013. – № 3 (256). – С. 99–103.
Сулим Н. В. Нормативно-правове регулювання підготовки майбутніх вчителів англійської мови у вищих навчальних закладах Англії та Шотландії / Н. В. Сулим // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2013. – Випуск 27. – С. 202–204.
Сулим Н. В. Требования к профессиональной компетенции учителя согласно опыта Великий Британии / Н. В. Сулим // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск, 2013. –  № 12 (90) . –  С. 201– 205.
Сулим Н. В. Застосування засобів дистанційної освіти у навчальному процесі педагогів англійської мови у Великій Британії / Н. В. Сулим // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2013. – Випуск 29. – С. 216–220
Сулим Н. В. Практичний компонент професійної підготовки майбутніх вчителів англійської мови в Україні та за кордоном / Н. В. Сулим // Педагогіка і психологія. Науково-методичний журнал. – Львів,2013. – №1. – С. 217–222.
Сулим Н. В. Організаційні аспекти професійної підготовки майбутніх вчителів англійської мови в університетах Великої Британії / Н. В. Сулим // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2012. – Випуск 4. – С. 124–129.

Наукова біографія

2015 диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
2011 диплом магістра факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)».

Кваліфікація – магістр філології, викладач англійської і німецької мов та світової літератури.

Професійна діяльність:

2017 – дотепер доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка
2013 – 2017 асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. І. Франка
2006 – 2011 студентка факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка

Розклад